Žilina: Aktívne občianstvo a ľudskosť ocení Rada mládeže Žilinského kraja

20. októbra 2020 13:51
Žilina 20. októbra (TASR) - Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť do 6. novembra návrhy na udelenie Ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. TASR o tom informovala riaditeľka Kancelárie projektového riadenia RMŽK Darina Čierniková. "Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite," povedal predseda RMŽK Martin Šturek. Ceny udelia v kategóriách aktívny mládežník, aktívny občan, top starosta/primátor, obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži, top čin ľudskosti. "Návrhy môže predložiť právnická osoba - obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a podobne. Alebo neformálna skupina fyzických osôb - nomináciu podávajú minimálne piati členovia neformálnej skupiny. Každý navrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii," uviedla Čierniková. Nominácie môžu navrhovatelia podať do 6. novembra prostredníctvom formulára na internetovej adrese lnk.sk/jxq1. "K nominácii treba poslať na e-mailovú adresu rmzk@rmzk.sk štyri fotografie nominovanej osoby (obce) a do predmetu správy uviesť ,ocenenie 2020'. Ideálne by to mali byť fotografie, ktoré priamo súvisia a dopĺňajú nomináciu (fotografie priamo z činnosti) a jedna z nich by mala byť aktuálna portrétna fotografia. Z doručených návrhov odborná komisia vyberie top ocenenie v každej kategórii. Ceny udelia 19. novembra 2020 v Martine," dodala Čierniková. Oceňovanie sa realizuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež 2014 - 2020, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. mj lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring