Zvolen: Krajskú knižnicu obnovia za 300.000 eur

18. októbra 2020 18:00
Zvolen 18. októbra (TASR) - Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra vo Zvolene obnovujú. Zámerom rekonštrukcie je skvalitniť priestor študovne a čitárne a zabezpečiť jej viacfunkčné využitie. Celkový vzhľad tohto priestoru, v ktorom trávia návštevníci väčšinu času, sa tak zmení. "Vymenia tam elektroinštaláciu, schody, pavlač a vstupné a prechodové dvere," informovala TASR Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý knižnicu zriaďuje. Po dokončení týchto opráv je na rade nová podlaha, osvetlenie, ozvučenie a vymaľovanie stien. "Ukončenie prác je naplánované na december, po rekonštrukcii budú môcť ľudia využívať aj nový nábytok," dodala hovorkyňa s tým, že obnova stojí 300.000 eur a hradia ju z rozpočtu kraja. Pre epidemiologické opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu platí v knižnici od 15. októbra prísnejší režim. Inštitúcia preto dodržiava hygienické opatrenia pri poskytovaní knižnično-informačných služieb. Rúško a dezinfekcia sú samozrejmosť, počet návštevníkov knižnice v jednom čase nesmie prekročiť koncentráciu jeden človek na 15 metrov štvorcových. "Odporúčame zdržiavať sa v priestoroch len na nevyhnutne potrebný čas. Zrušené sú všetky plánované podujatia," informuje knižnica na svojej oficiálnej webovej stránke s tým, že pre vrátenie kníh majú ľudia využívať predovšetkým box, ktorý je na to určený. "Vrátené knihy osobne v knižnici alebo do boxu sú v 24-hodinovej karanténe. Z čitateľského konta budú odpísané tretí deň po vrátení," uvádzajú. Krajská knižnica sídli v historickej budove bývalého Remeselníckeho domu z roku 1928 vo Zvolene. Budova je dvojpodlažná a knižnica zaberá plochu 1192 metrov štvorcových. Pre používateľov je k dispozícii 984 metrov štvorcových a 162.603 knižničných jednotiek. tan ima
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu