Vyjadrenie: M. Hlivák: Cestou do práce si vyhlasovatelia súťaží môžu vypočuť...

17. októbra 2020 17:08
M. Hlivák: Cestou do práce si vyhlasovatelia súťaží môžu vypočuť naše podcasty, vykladáme im v nich zákon o verejnom obstarávaní vyjadrenie: M. Hlivák: Cestou do práce si vyhlasovatelia súťaží môžu vypočuť naše podcasty, vykladáme im v nich zákon o verejnom obstarávan Bratislava 17. októbra (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "úrad") podporuje svoju metodickú činnosť vydávaním podcastov, ktoré budú postupne zverejňované na webe úradu. "Usilujeme sa robiť maximum pre podporu metodickej činnosti úradu. Okrem zriadenia Stálych pracovísk priamo v regiónoch Slovenska, okrem vydávania stoviek metodických usmernení ročne, vydávame aj podcasty, v ktorých je väčší priestor pre dôkladný výklad zákona v bodoch, ktoré robia vyhlasovateľom súťaží problém. Podcast je rýchla forma šírenia, aj vstrebania dôležitých informácií a šetrí vzácny čas. Naše podcasty si panie primátorky/ páni primátori, či starostovia môžu vypočuť napríklad cestou do práce. Moji kolegovia, ktorí sú dlhé roky odborníkmi v oblasti verejného obstarávania, im každý týždeň rozanalyzujú vybranú tému," vysvetľuje predseda úradu Miroslav Hlivák. Na webe úradu je zverejnený podcast, ktorý sa venuje obstarávaniu stavebných prác. Verejných obstarávateľov v ňom upozorňuje aj na to, aby kládli dôraz na prípravu samotnej projektovej dokumentácie. "Základným kameňom úspešného realizovania stavebných prác je existencia kvalitnej projektovej dokumentácie," v podcaste povedal vedúci oddelenia vzdelávania z Inštitútu verejného obstarávania Martin Jakubek. "Kvalitná projektová dokumentácia znamená aj to, že v budúcnosti nemusia vznikať až také veľké nároky na dodatočné navyšovanie stavebných prác, to znamená dodatkovanie zmlúv," uviedol M. Jakubek. Dôležitá je však podľa neho taktiež aktuálnosť projektovej dokumentácie. V opačnom prípade môže nastať situácia, že verejné obstarávanie, ktorého podkladom je neaktuálna projektová dokumentácia, bude potrebné zrušiť. Podpora viacerých rôznych dodávateľov Následným krokom po vypracovaní projektovej dokumentácie je vyhlásenie zákazky na stavebné práce - a to buď ako celok, alebo s rozdelením na samostatné časti, avšak v rámci už stanoveného postupu. "Zákazku môžeme rozdeliť na samostatné časti, napríklad, v prípade, ak existuje rôzny okruh dodávateľov, ktorí by boli spôsobilí splniť tieto časti zákazky. Zároveň, o to viac vtedy, ak medzi jednotlivými časťami zákazky neexistuje výslovná vzájomná podmienenosť stavebných prác," priblížil odborník. Rozdelením zákazky na časti je tiež možné obmedziť riziko a závislosť verejného obstarávateľa na jednom dodávateľovi, ako aj podporiť malých a stredných podnikateľov. Práce možno obstarať spolu s dokumentáciou Najmä v prípade zložitejších stavieb, ako napríklad diaľnic či tunelov, sa niekedy využíva obstaranie stavebných prác spolu s projektovou dokumentáciou. Ide o obstarávanie spôsobom Naprojektuj a postav, kedy verejný obstarávateľ prenáša určité riziko na uchádzača, resp. budúceho zhotoviteľa stavby. "To znamená, že zhotoviteľ stavby je zároveň zodpovedný aj za tvorbu projektovej dokumentácie, aj keď treba priznať, že nie za úplne celú projektovú dokumentáciu," objasnil M. Jakubek s tým, že projektovú dokumentáciu na územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie zvykne zabezpečovať verejný obstarávateľ. Keďže ten zhotoviteľovi nedodáva komplexnú projektovú dokumentáciu, je podľa experta veľmi dôležité, aby verejný obstarávateľ zadefinoval svoje požiadavky čo najkonkrétnejšie, aby zhotoviteľ vyhotovil projektovú dokumentáciu podľa jeho predstáv a nemal tak motiváciu ponúknuť možno čo najlacnejšie riešenie. "Z dôvodu, že časť rizika prenáša verejný obstarávateľ na stavebníka, existuje riziko, že stavba môže byť o niečo drahšia než v prípade, keby projektovú dokumentáciu vypracoval verejný obstarávateľ," upozornil M. Jakubek. Možná úspora času a peňazí Aj centrálne verejné obstarávanie stavebných prác môže priniesť výhody v podobe úspory času a finančných prostriedkov, či určitej komoditnej špecializácie. "Príležitostné spoločné verejné obstarávanie, ako už z názvu vyplýva, sa realizuje vtedy, ak dohoda medzi verejnými obstarávateľmi je skôr na ad hoc báze a neobsahuje prvok pravidelnosti, že niekto pravidelne obstaráva pre niekoho iného," vysvetlil M. Jakubek. Vtedy podľa neho ide o centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní. Pre jednoduchšie zorientovanie sa v zákonných možnostiach obstarávania a realizácie stavieb pripravil Inštitút verejného obstarávania ďalšiu prehľadnú infografiku ako námet na voľbu vhodného postupu obstarávania tohto predmetu zákazky. Infografika je spolu s podcastom zverejnená na webe úradu: https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=710 TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVO SR Janka Zvončeková. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lef
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu