Vyjadrenie: MZVEZ SR: Minister I. Korčok telefonoval s rezortným partnerom zo...

16. októbra 2020 17:15
Vyjadrenie: MZVEZ SR: Minister I. Korčok telefonoval s rezortným partnerom zo Severného Macedónska Bratislava 16. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí Severného Macedónska Bujar Osmani v telefonickom rozhovore poďakoval ministrovi Ivanovi Korčokovi za podporu zo strany Slovenska pri odovzdávaní transformačných skúseností a podpore integrácie do euroatlantických štruktúr. Severné Macedónsko je od 30. marca tohto roka najmladším členom Severoatlantickej aliancie (NATO). Partneri sa vzájomne informovali aj o aktuálnom stave procesu integrácie Severného Macedónska do Európskej únie. Minister Bujar Osmani, ktorý do funkcie nastúpil v septembri 2020, pozitívne reagoval za nedávnu humanitárnu pomoc zo Slovenska, ktorá má jeho krajine pomôcť v boji proti šíreniu nákazy nového koronavírusu. "Slovenská republika dlhodobo podporuje región západného Balkánu ako perspektívnej súčasti Európskej únie. Jednou z konkrétnych foriem podpory je aj príspevok do boja proti aktuálnej pandémii z oficiálnej rozvojovej spolupráce SR pod značkou SlovakAid. Slovensko sa takto zapája do iniciatív EÚ zacielených na podporu kandidátov na vstup do EÚ a ďalších krajín v úsilí o elimináciu nového koronavírusu a jeho dôsledkov," uviedol minister Ivan Korčok. "Prediskutovali sme celý rad otázok, vrátane nášho vlajkového projektu v Severnom Macedónsku - Národného konventu o EÚ, pri ktorého štarte som sa zúčastnil pred tromi rokmi," dodal šéf slovenskej diplomacie. Minister Korčok poskytol partnerovi zo Severného Macedónska odporúčania zamerané na fungovanie Národného konventu v súčasných komplikovaných podmienkach. Informoval ho o postojoch Slovenska smerujúcich k vyriešeniu otázok súvisiacich s prijatím negociačného rámca pre rokovania o prístupe s EÚ. Vyjadril presvedčenie, že tento proces sa začne v decembri tohto roku prvou medzivládnou konferenciou: "Pre Slovensko a EÚ je osobitne dôležité, aby Severné Macedónsko pokračovalo v nastúpenej trajektórii, ktorá ho nasmerovala na podpísanie zmluvy o priateľstve s Bulharskom a na vyriešenie sporov s Gréckom o názve krajiny. Skopje sa tak stalo príkladom dobrosusedských vzťahov vo svojom regióne." Minister Osmani privítal ponuku využiť slovenské skúsenosti z transformačných a integračných procesov, ktoré má SR k dispozícii. Ubezpečil, že vláda Severného Macedónska kladie dôraz na reformy v oblasti právneho štátu, ktoré tvoria základ v prístupových rozhovoroch. Osobitne ocenil účasť príslušníkov polície SR na ochrane južnej hranice Severného Macedónska pred nelegálnou migráciou, ako aj realizáciu slovensko-slovinského projektu súvisiaceho s budovaním budúceho Schengenského systému v Severnom Macedónsku. "Je dôležité, aby Skopje už v tejto fáze čo najviac pracovalo na približovaní sa k EÚ vo všetkých dôležitých oblastiach. Budovanie Schengenského systému odráža odhodlanie Severného Macedónska postupovať efektívne na prístupovej ceste do EÚ. V tomto smere sme pripravení byť naďalej maximálne nápomocní," uzavrel minister Korčok. Informáciu TASR poskytli z tlačového odboru MZVEZ SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu