Vyjadrenie: MZVEZ SR: I. Brocková v telefonickom rozhovore s veľvyslancom ...

16. októbra 2020 19:53
Vyjadrenie: MZVEZ SR: I. Brocková v telefonickom rozhovore s veľvyslancom Helénskej republiky G. Dimitriadisom o kandidátke na vedúci post OECD Bratislava 16. októbra (TASR) - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (16. októbra 2020) uskutočnila telefonický rozhovor s veľvyslancom Helénskej republiky Georgiosom Dimitriadisom na žiadosť partnera. Predmetom rozhovoru bol výberový proces nového generálneho tajomníka OECD, do ktorého Grécko nominovalo svoju kandidátku, bývalú ministerku a tiež komisárku Európskej komisie pre zamestnanosť a sociálne veci Annu Diamantopoulou. Štátna tajomníčka I. Brocková tlmočila gréckemu partnerovi stanovisko SR opierajúce sa o dôsledné a objektívne posudzovanie jednotlivých kandidátov na post budúceho generálneho tajomníka OECD so zreteľom na ich vízie o nových úlohách, cieľoch a budúcom smerovaní organizácie v kontexte aktuálnych výziev spojených s dopadmi pandémie. "Nový generálny tajomník alebo tajomníčka OECD bude mať pred sebou neľahkú misiu. O to viac bude, z pohľadu SR, dôležité klásť dôraz na čo najväčšiu profesionalitu, odbornú pripravenosť a skúsenosti budúceho/budúcej generálneho tajomníka OECD," uviedla štátna tajomníčka. Veľvyslanec G. Dimitriadis ocenil postoj Slovenska a vyjadril presvedčenie, že pri posudzovaní jednotlivých predložených kandidatúr SR zohľadní kvalifikačné predpoklady gréckej kandidátky. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. siv
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu