Oznámenie: Zvolanie 16. schôdze Národnej rady SR

15. októbra 2020 16:59
Predseda Národnej rady SR Boris Kollár zvoláva podľa čl. 83 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov 16. schôdzu Národnej rady SR so začiatkom v utorok 20. októbra o 13.00 h v rokovacej sále NR SR na Námestí Alexandra Dubčeka 1 v Bratislave. Aj naďalej je podmienkou pri účasti v Národnej rade SR nosenie ochranných rúšok, dodržiavanie predpísaných odstupov podľa platných nariadení ÚVZ SR, hygiena rúk. Zároveň NR SR vyzýva pracovníkov médií, aby v prípade výskytu príznakov respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) nevstupovali do priestorov Národnej rady SR. Dovoľujeme si v tejto súvislosti upozorniť, že vstup môže byť odmietnutý pri podozrení respiračného ochorenia a súvisiacich symptómov (napr. zvýšená teplota). Bližšie organizačné pokyny a opatrenia platné pre zástupcov médií počas nadchádzajúcej schôdze NR SR budú zaslané v najbližších dňoch. TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. ver
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu