SRK: Zásadne nesúhlasí s navrhovaným oklieštením akademickej samosprávy

6. októbra 2020 17:58
Banská Bystrica 6. októbra (TASR) - Slovenská rektorská konferencia (SRK) zásadne nesúhlasí s oklieštením akademickej samosprávy tak, ako je to navrhnuté v Národnom integrovanom reformnom pláne zverejnenom ministrom financií. Uvádza to vo svojom vyhlásení, ktoré zverejnila v utorok po svojom 94. zasadaní na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na ktorom sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). TASR o tom za SRK informovala Ľubica Benková. Ako zdôraznila, SRK sa na tom uzniesla jednomyseľne, a teda 26 rektoriek a rektorov slovenských univerzít vrátane všetkých rektorov verejných, štátnych vysokých škôl (VŠ). "SRK sa oboznámila s Národným integrovaným reformným plánom a považuje ho v časti vysokých škôl za solídny základ verejnej diskusie. Rektori a rektorky sa stotožňujú s potrebou inovovať a spružniť systém riadenia VŠ formou posilnenia manažérskych prvkov a rozumného vyváženia kompetencií orgánov akademickej samosprávy," uvádza sa vo vyhlásení. V žiadnom prípade sa však nestotožňujú s navrhovaným oklieštením akademickej samosprávy. V navrhovanej verzii ho SRK vníma ako faktický koniec autonómnosti vysokého školstva v SR a vyjadruje kategorický nesúhlas s navrhovaným modelom, v ktorom sa voľba akademických funkcionárov presúva z rúk akademických senátov na novokreované správne rady. "Akademické slobody stelesnené v systéme akademickej samosprávy SRK považuje za zásadný výdobytok Novembra '89 a za nadviazanie na akademické privilégiá stredovekých univerzít, k odkazu ktorých sa slovenské univerzity a VŠ hrdo hlásia," zdôrazňuje SRK vo vyhlásení. ekc mia
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu