Enviro: Kampaň za zdravé rieky bez hatí podporili aj J. Budaj a J. Mičovský

23. augusta 2020 17:38
Telgárt 23. augusta (TASR) - Pod heslom #odhatajmeHron v nedeľu ochrancovia riek začali 300 kilometrov dlhé putovanie po Hrone, aby poukázali na potrebu zachovania zdravých riek bez hatí na Slovensku. Ich putovanie sa začína pri prameni Hrona pod Kráľovou hoľou a pokračovať bude po jeho ústie do Dunaja pod Štúrovom. Informačnou kampaňou Za zdravé rieky bez hatí 2020 chcú upozorniť na to, že nastal čas začať diskutovať o hodnotení prínosov a strát z existujúcich prehradení na rieke Hron a v prípade prevyšovania negatív aj debatovať o odstránení hatí. Spustenie informačnej kampane svojou účasťou podporil aj minister životného prostredia Ján Budaj a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (obaja OĽANO). Ochrancovia riek upozorňujú na to, že aktuálne je na Hrone už 20 malých vodných elektrární (MVE), menšie stupne a hate boli postavené aj z dôvodu odberov vody. Poukazujú na to, že ďalších 14 MVE sa stále chystá a väčšina z nich neprešla riadnym posúdením vplyvov na stav vôd a životné prostredie. Ekológovia dlhodobo kritizujú fakt, že kaskáda MVE by zhoršila stav vodných ekosystémov a poškodila by riečnu krajinu okolo Hrona, pričom niektoré negatívne vplyvy sa podľa nich ukazujú už v súčasnosti. Minister pôdohospodárstva sa pri tejto príležitosti vyjadril, že v prípade hľadania alternatívnych zdrojov energie vidí budúcnosť najmä v slnečnej energii. Zároveň podotkol, že vodné elektrárne na našich tokoch, konkrétne na Hrone, nevníma pozitívne. "Chápem, že je potrebné možno nájsť nejakú mieru. Viem si to predstaviť v istom počte, kde dokážeme zachovať aj voľný priechod pre ryby na rybochodoch, aj štandardné prechody pre vodákov, ale rozhodne nemôže byť naším cieľom, aby sme nasekali na Hrone desiatky vodných elektrární, pretože, myslím si, že ten prínos z hľadiska zisku elektrickej energie a straty na ekológii, a vôbec kráse krajiny je príliš nevýhodný," uviedol Mičovský. Putovanie sa začalo priamo pri prameni Hrona pod Kráľovou hoľou. Prvých približne 70 kilometrov bude putovať pozdĺž Hrona skupina cyklistov. Z kempu v Nemeckej v pondelok (24. 8.) nastúpia do člnov vodáci a denne sa splavia po rieke približne 25 až 30 kilometrov až do ústia do Dunaja. Súčasťou akcie bude aj niekoľko sprievodných podujatí. Premietanie filmu v Nemeckej o putovaní Hronom v roku 2015, diskusia v Banskej Bystrici o prínosoch a stratách v dôsledku MVE na Hrone, premietanie a diskusia o MVE plánovanej v Žiari nad Hronom a nakoniec verejné zhromaždenie pred Okresným úradom v Leviciach. Martina Paulíková zo Združenia Slatinka priblížila, že tohtoročná informačná kampaň nadväzuje na podobnú akciu z roku 2015, keď sa putovanie uskutočnilo s cieľom upozorniť na negatívne dôsledky plánovanej výstavby nových prehradení na rieke Hron. "Výsledkom je spolupráca lokálnych iniciatív a združení ochranárov, rybárov aj vodákov pri ochrane rieky - podarilo sa nám zabrániť výstavbe nových prehradení z dôvodu MVE na strednom aj dolnom toku Hrona. Teraz je čas hovoriť o existujúcich hatiach, ktoré sú bariérou pre migráciu živočíchov a ktoré zhoršujú stav vôd. Mali by sa objektívne zhodnotiť ich prínosy a straty, a ak negatíva prevyšujú, poďme diskutovať o ich odstránení," uviedla Paulíková. Organizátorom informačnej kampane Za zdravé rieky bez hatí 2020 je iniciatíva Za živé rieky a čistú vodu s podporou WWF Slovensko, Združenia Slatinka, OZ Hereditas, Združenia chovateľov rýb na Slovensku a tiež prevádzkovateľov požičovní lodí a vodáckych táborísk pri rieke Hron, rybárov a miestnych obyvateľov. sop lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring