Vyjadrenie: MPRV: Ján Mičovský podporil vyhlásenie prírodnej rezervácie...

20. augusta 2020 10:30
Vyjadrenie: MPRV: Ján Mičovský podporil vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales Bratislava 20. augusta (TASR) - Na 33. rokovaní vlády Slovenskej republiky bol jedným z bodov programu aj Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales. Jeho účelom je zabezpečiť primeranú ochranu územiu, ktorá sa má stať súčasťou lokality UNESCO, zapísanej prvýkrát do zoznamu svetového dedičstva UNESCO v roku 2007. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský tento návrh podporil. Samotnému hlasovaniu predchádzala plodná a konštruktívna diskusia. Z titulu nevyhnutnosti kompenzovať hodnotu súkromných lesov, ktoré sa stali súčasťou rezervácie, upozornil minister na potrebu prijať na Ministerstve životného prostredia SR vyhlášku, ktorá spresní ďalší postup. Je to dôležité aj z toho dôvodu, že ide o precedens, ktorý ovplyvní budúce konania v obdobných prípadoch. "Vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales je nielen dôležitým krokom k napĺňaniu programových cieľov súčasnej vlády a k obnove úcty ku krajine, ale z môjho pohľadu aj vzdanie zaslúženého holdu vzácnemu územiu, ktoré mám osobitne rád," povedal po zasadnutí vlády minister Ján Mičovský. Prírodná rezervácia Vihorlatský prales sa nachádza na území Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. Predmetom ochrany tejto oblasti sú prioritné biotopy európskeho významu: lipovo-javorové sutinové lesy, jedľovo-bukové kvetnaté lesy, javorovo-bukové horské lesy a ďalšie. Na tomto území žije aj niekoľko druhov európskeho významu: fuzáč alpský, vlk dravý, medveď hnedý, rys ostrovid, rôzne netopiere a iné. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Anežka Hrdá. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring