Vyjadrenie: Kvantitu a kvalitu rozhodovacej činnosti nemôžu ohrozovať ani...

12. augusta 2020 16:23
Vyjadrenie: Kvantitu a kvalitu rozhodovacej činnosti nemôžu ohrozovať ani pozitívne činnosti, zhodli sa predseda Súdnej rady Ján Mazák a predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta Bratislava 12. augusta (TASR) - Na pôde Najvyššieho súdu sa dnes popoludní stretli predseda Súdnej rady Ján Mazák a predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta. Hlavnou témou stretnutia boli ďalšie kroky smerujúce k vyriešeniu personálneho podhodnotenia na Najvyššom súde, a tým zabráneniu čakania na rozhodnutia zo strany verejnosti. Ján Mazák spoločne s Jánom Šikutom Skonštatovali, že súdnictvo sa momentálne nachádza v prechodnom období, v čase, v ktorom prichádza k reformám, zameraným na zvýšenie dôveryhodnosti, no i k skvalitneniu samotného súdneho rozhodovania. Táto pozitívna činnosť však má za následok aj, hoci dočasný, dopad na personálne obsadenie Najvyššieho súdu. A to predovšetkým v súvislosti s pripravovaným zriadením Najvyššieho správneho súdu, ktorý by na jednej strane mal predstavovať vrchol profesionálneho snaženia sudcov správneho kolégia, no na druhej kvôli nejasnosti celého procesu zatiaľ neposkytuje odpoveď na to, koľko sudcov a asistentov z Najvyššieho súdu prejaví záujem prejsť na nový súd. To samozrejme komplikuje nápravu podhodnoteného sudcovského stavu. "Súčasné legislatívne aktivity by v žiadnom prípade nemali ani dočasne ovplyvňovať kvantitu ani kvalitu rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu". Zhodli sa na tom obaja predsedovia. Ako východisko z momentálnej situácie obaja vidia dočasné ročné pridelenie sudcov. Do výberového konania, ktoré najvyšší súd už zverejnil, sa môžu prihlásiť sudcovia z krajských súdov a Špecializovaného trestného súdu do konca septembra. Ján Mazák predsedovi Najvyššieho súdu prisľúbil aktívnu podporu pri výbere sudcov spomedzi uchádzačov. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu Najvyššieho súdu SR Tatjana Lesajová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lum
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu