Oznámenie: Spoločná tlačová správa z prvého stretnutia predsedov NS SR a ŠTS

11. augusta 2020 16:57
Bratislava 11. augusta (TASR) - V Pezinku sa v utorok stretol predseda Najvyššieho súdu (NS) SR Ján Šikuta s novovymenovaným predsedom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Jánom Hrubalom. Prvé stretnutie bolo zamerané na budúcu spoluprácu do medzi oboma súdmi. Ján Šikuta na stretnutí spoločne s vedúcou kancelárie NS Zuzanou Flakovou zaželali Jánovi Hrubalovi a celému súdu veľa úspechov. Predseda Najvyššieho súdu v diskusii ocenil snahu o väčšiu otvorenosť špecializovaného trestného súdu voči verejnosti a médiám do budúcna, ktorú Ján Hrubala avizoval už pred nástupom do novej funkcie. Predseda špecializovaného trestného súdu na stretnutí aj v mene sudcov vyjadril vďaku za zorganizovanie stretnutia hneď v prvých dňoch po jeho menovaní. Okrem iného uviedol: "V rámci veľmi otvorenej debaty sme ja i moji kolegovia zdôraznili potrebu zintenzívnenia komunikácie nielen medzi vedeniami súdov, ale aj medzi kolégiami našich súdov". Konkrétne termíny s predsedom trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu plánujú dohodnúť na najbližšie obdobie. V tejto súvislosti Ján Šikuta zdôraznil možnosť pre sudcov Špecializovaného trestného súdu, ako i sudcov všetkých krajských súdov, pôsobiť počas jedného roka na Najvyššom súde v rámci v týchto dňoch vypísaného výberového konania na dočasné pridelenie sudcu. "Pomôže to dočasne vyriešiť poddimenzovaný stav na Najvyššom súde, no zároveň poskytne sudcom z nižších súdov príležitosť pre profesionálny rast," uviedol. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu Najvyššieho súdu SR Tatjana Lesajová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu