Vyjadrenie: MZVEZ: Európska investičná banka bude užitočným nástrojom pri...

6. augusta 2020 18:16
Vyjadrenie: MZVEZ: Európska investičná banka bude užitočným nástrojom pri riešení ekonomických dopadov koronakrízy, ako aj pri realizácii potrebných systémových zmien v Slovenskej ekonomike Bratislava 6. augusta (TASR) - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (6. augusta 2020) prijala vedúceho kancelárie skupiny Európskej investičnej banky na Slovensku, Gerd Uwe Wellera v súvislosti s jeho nástupom do funkcie. Okrem aktuálne rezonujúcich európskych tém, akými sú nedávno schválený Viacročný finančný rámec Európskej únie (EÚ) na roky 2021-2027 a Konferencia o budúcnosti Európy sa partneri zhovárali o ekonomických dôsledkoch pandémie COVID-19. Štátna tajomníčka ocenila spoluprácu s Európskou investičnou bankou, vďaka ktorej Slovenská republika doteraz čerpala úverové prostriedky v hodnote 9,3 miliardy eur. "Verím, že Európska investičná banka bude užitočným nástrojom pri riešení ekonomických dopadov koronakrízy, ako aj pri realizácii potrebných systémových zmien v ekonomike Slovenska. Pre Slovensko je dôležité, aby európska banková inštitúcia zostala aktívnym partnerom aj v nadchádzajúcom období, kedy budeme rozhodovať o efektívnom využití mimoriadneho finančného balíka," zdôraznila štátna tajomníčka. Európska investičná banka je finančnou inštitúciou Európskej únie - 27 členských štátov. Predstavuje flexibilný a efektívny zdroj financovania projektov aj mimo územia Európskeho spoločenstva. Banka financuje projekty z oblasti infraštruktúry, podporuje malé a stredné podniky a investuje do oblastí inovácií, klimatických zmien a životného prostredia. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVEZ SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu