Šaľa: Nový 3D nápis v centrálnej mestskej zóne bude slúžiť ako meetpoint

2. augusta 2020 14:00
Šaľa 2. augusta (TASR) - V centrálnej mestskej zóne v Šali pribudol nový 3D nápis "mesto ŠAĽA". Približne 8,3 metra dlhý nápis je umiestnený v priestore medzi kaštieľom a cestou na Ulici P. Pázmaňa. Výška písmen "mesto" je zhruba meter, nápis "Šaľa" je vysoký 1,85 metra. "Naším zámerom bolo vytvorenie meetpointu pre návštevníkov mesta. V modernej dobe sociálnych sietí sú obľúbeným miestom, kde sa ľudia fotia a informujú o tom na svojich profiloch," povedala hovorkyňa mesta Dajana Hanesová. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja z dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu. Vedenie mesta zvažovalo viaceré miesta, kde by bolo možné nápis umiestniť. Do úvahy prichádzali okružné križovatky alebo pešia zóna v centre mesta. Po konzultácii s autorom projektu revitalizácie centrálnej mestskej zóny a so štátnym archívom, ktorý sídli v budove kaštieľa, sa rozhodlo o umiestnení písmen práve v tejto lokalite. Nápis je v dosahu kamerového systému mesta. "Je zakázané na 3D nápis loziť a neslúži ani na sedenie, či hranie, keďže hrozí riziko pádu i úrazu," upozornila Hanesová. Na výtvarné návrhy 3D nápisu mesto vyhlásilo dve kolá súťaže. Keďže sa do nich zapojilo málo návrhov, z ktorých Komisia kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Šali nevybrala ani jeden, odporučila, aby písmená výtvarne dotvorila Základná umelecká škola v Šali. svl pop
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu