Vyjadrenie: Sociálna poisťovňa pripravila pre verejnosť interaktívny formulár...

31. júla 2020 11:18
Vyjadrenie: Sociálna poisťovňa pripravila pre verejnosť interaktívny formulár žiadosti o pandemické ošetrovné Bratislava 31. júla (TASR) - Sociálna poisťovňa rozširuje pre verejnosť svoje elektronické služby. Pre tých poistencov, ktorí využívajú e-schránky na portáli Slovensko.sk, pripravila nové interaktívne formuláre žiadosti o dávku pandemické ošetrovné a čestného vyhlásenia k tejto žiadosti na tomto portáli. Pre tých, ktorí nevyužívajú e-schránky, ale disponujú mobilným telefónom, Sociálna poisťovňa pripravila nové interaktívne elektronické formuláre, ktoré sú k dispozícii na portáli korona.gov.sk. Vyplnenie týchto formulárov uľahčí poistencom samotné podanie žiadosti o pandemické ošetrovné a podanie čestného vyhlásenia k tejto žiadosti, pričom eliminuje chybovosť pri ich vyplnení. V prípade druhej vlhy pandémie, resp. po otvorení školského roka 2020/2021 takto zaslané formuláre zjednodušia ich spracovanie na strane Sociálnej poisťovne. Poistenci, ktorí nemajú aktívnu e-schránku na portáli Slovensko.sk, resp. nemajú k dispozícii mobilný telefón, môžu naďalej využívať formuláre zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne. Interaktívne elektronické formuláre k pandemickému ošetrovnému budú môcť poistenci využiť od 31. júla 2020. K týmto elektronickým formulárom bude prístup cez portál Elektronických služieb Sociálnej poisťovne alebo priamo cez portál Slovensko.sk, resp. korona.gov.sk. Odkazy na jednotlivé tlačivá a portály sú nasledovné: . portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne nájdete tu - https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr (tento portál môžete využiť ako prepojenie na portál Slovensko.sk alebo korona.gov.sk) . portál Slovensko.sk - cez portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne vyberte možnosť "Prihlásenie s eID" (tieto odkazy použije poistenec, ktorý má aktivovanú e-schránku na portáli Slovensko.sk, t. j. komunikuje s orgánmi verejnej moci cez občiansky preukaz s čipom) - Žiadosť o pandemické ošetrovné nájdete tu - https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr, čestné vyhlásenie k žiadosti nájdete tu - https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr . portál korona.gov.sk (tieto odkazy použije poistenec, ktorý nemá aktivovanú e-schránku na portáli Slovensko.sk, ale má k dispozícii mobilný telefón, na ktorý mu môže byť doručený autorizačný sms kód) - Žiadosť o pandemické ošetrovné nájdete tu, čestné vyhlásenie k žiadosti nájdete tu. Na tento portál je aj prepojenie cez portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne po výbere možnosti "Prihlásenie bez eID". Ak poistenec nevyužije jednu z uvedených možností, naďalej môže využiť formuláre zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne, avšak vždy musí ísť o formuláre platné v čase ich podania, nakoľko tieto sa menia v súvislosti so zmenami protiepidemiologických opatrení a legislatívy. Odkaz na aktuálnu Žiadosť o pandemické ošetrovné je tu - https://ocr.vicepremier.sk/portal a odkaz na aktuálne čestné vyhlásenie k tejto žiadosti je tu - https://ocr.vicepremier.sk/portal/vyhlasenie. Tieto formuláre môže poistenec vyplniť priamo alebo vytlačiť, vyplniť, naskenovať a odoslať emailom príslušnej pobočke. Prípadne môže tieto formuláre po ich vyplnení a podpísaní zaslať pobočke poštou alebo priniesť osobne. Viac informácií o pandemickom ošetrovnom je na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Pandemické ošetrovné. TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lum
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu