Vyjadrenie: ÚŠP: Aktualizované stanovisko Úradu špeciálnej prokuratúry ....

30. júla 2020 12:31
Vyjadrenie: ÚŠP: Aktualizované stanovisko Úradu špeciálnej prokuratúry k nepravdivým a zavádzajúcim informáciám o trestnej veci, v ktorej je obvinená M. J. Bratislava 30. júla (TASR) - "K publikovaným informáciam v niektorých médiách v súvislosti s aktuálnym priebehom vyšetrovania trestnej činnosti obvinenej M.J. a spol. Úrad špeciálnej prokuratúry uvádza, že sú nepravdivé a zavádzajúce. V prípravnom konaní dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní vykonáva prokurátor, ktorý okrem iného je oprávnený podľa Trestného poriadku dávať záväzné pokyny na postup vo vyšetrovaní, ktoré sú súčasťou spisu, zistiť, či vyšetrovateľ riadne vykonáva procesné úkony, zrušiť nezákonné alebo neopodstatnené rozhodnutia, rozhodnúť o právnej kvalifikácii aj v priebehu vyšetrovania podľa vývoja dôkaznej situácie a podobne. Prokurátor v priebehu vyšetrovania nemá oprávnenie zakázať alebo znemožniť obvinenému vypovedať. Nie je pravdou, že by sa dozorujúca prokurátorka stretla s riaditeľom NAKA Branislavom Zurianom a že by znemožnila výsluch obvinenej M.J. Práve naopak podľa vedomosti dozorujúcej prokurátorky, obvinená M.J. bola predvolaná na výsluch pred vyšetrovateľa na základe listu zaslanej riaditeľovi NAKA, v ktorom však neuvádzala žiadne konkrétne skutočnosti, bola jej daná možnosť vypovedať, ona však vypovedať na základe vlastného rozhodnutia odmietla. Na záver Úrad špeciálnej prokuratúry opätovne zdôrazňuje, že predmetná trestná vec sa nachádza v štádiu neverejného prípravného konania, v ktorom orgány činné v trestnom konaní, naďalej nebudú sprístupňovať informácie o vykonávaných úkonoch ani o svojom postupe v prebiehajúcom vyšetrovaní z dôvodu, aby nedošlo k zmareniu výsledkov vyšetrovania. Dozorujúca prokurátorka bude naďalej postupovať v súlade s výsledkami a priebehom vyšetrovania, v súlade s Trestným zákonom a Trestným poriadkom." TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. zub
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu