Vyjadrenie: Vyhlásenie Úradu špeciálnej prokuratúry v súvislosti so...

29. júla 2020 14:47
Vyjadrenie: Vyhlásenie Úradu špeciálnej prokuratúry v súvislosti so zavádzajúcimi informáciami v článku o vyšetrovaní exsudkyne M. J. Bratislava 29. júla (TASR) - Dozorujúca prokurátorka postupovala v súlade s výsledkami vyšetrovania, v súlade s Trestným zákonom a Trestným poriadkom. Od obvinenej M. J. prokurátorke nebola zaslaná žiadna písomnosť. O liste, ktorý zaslala obvinená M. J. riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Zurianovi prokurátorka má vedomosť, ale spôsob ako postupoval bol plne v jeho kompetencii a bolo na jeho rozhodnutí, ako bude polícia postupovať. Obvinenej príslušníci Policajného zboru umožnili vypovedať, ale obvinená zmenila názor a nevypovedala. O žiadnych otázkach, ktoré mal vraj redaktor zaslať v súvislosti so svojím pripravovaným článkom dozorujúca prokurátorka nemá vedomosť, ani tlačové a informačné oddelenie žiadnymi otázkami od redaktora nedisponuje. Navyše je potrebné uviesť, že trestná vec sa nachádza v štádiu neverejného prípravného konania, v ktorom orgány činné v trestnom konaní nesprístupňujú informácie o vykonávaných úkonoch ani o svojom postupe v prebiehajúcom vyšetrovaní. Z toho, akým jednostranným spôsobom je predmetný článok napísaný vyplýva, že autor zrejme vychádza predovšetkým z informácií zo strany obhajoby. Je pritom prirodzené, že obhajoba poskytuje verejnosti informácie takým spôsobom, aby tieto vyzneli iba v prospech obvinených. Z tohoto uhla je preto potrebné nazerať aj na dôveryhodnosť tvrdení, ktoré sa objavili v predmetnom článku. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. ad
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu