Vyjadrenie: Zástupcom Slovenska v Európskej prokuratúre bude Juraj Novocký

28. júla 2020 11:02
Bratislava 28. júla (TASR) - Zástupcom Slovenska v Európskej prokuratúre (EPPO) bude prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Juraj Novocký. V Európskej prokuratúre (EPPO) má svojho zástupcu každý členský štát participujúci na nariadení, pričom hlavou inštitúcie je známa rumunská prokurátorka Laura Codruta Kövesi. Mandát Juraja Novockého je na šesť rokov, pričom sa môže predĺžiť nanajvýš o tri roky. Na funkciu európskeho prokurátora navrhol troch kandidátov každý participujúci členský štát. Títo kandidáti pritom museli spĺňať prísne odborné kritériá, ich nezávislosť musí byť nespochybniteľná a museli mať relevantné praktické skúsenosti s vnútroštátnymi právnymi systémami, finančným vyšetrovaním a medzinárodnou justičnou spoluprácou v trestných veciach. Nezávislá výberová komisia vypracovala odôvodnené stanoviská a stanovila poradie každého navrhnutého kandidáta. Rada po doručení odôvodnených stanovísk vymenovala za európskeho prokurátora jedného kandidáta za každý zo zúčastnených členských štátov. Európska prokuratúra, na ktorej zriadení Slovensko počas svojho predsedníctva v Rade v EÚ v roku 2016 aktívne pracovalo, bude nezávislým orgánom EÚ zodpovedným za vyšetrovanie, trestné stíhanie a podávanie obžaloby na páchateľov trestných činov proti finančným záujmom Únie. Ide napríklad o podvody, korupciu či cezhraničné podvody s DPH nad 10 miliónov eur. Na tento účel bude Európska prokuratúra viesť vyšetrovania, vykonávať úkony trestného stíhania a plniť úlohy prokurátora na príslušných súdoch členských štátov. V súčasnosti sa na Európskej prokuratúre zúčastňuje 22 členských štátov: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko. Očakáva sa, že Európska prokuratúra začne fungovať na konci roka 2020. Sídlo bude mať v Luxemburgu. Bližšie informácie možno nájsť na stránke Rady: https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2020/07/27/eu-public-prosecutor-s-office-eppo-council-appoints-european-prosecutors/ TASR o tom informovali z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lum
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu