Štefánik: V zápase o spoločný štát je nedocenený, tvrdí historik UPJŠ M. Pekár

22. júla 2020 16:23
Košice 22. júla (TASR) - Hlavným prínosom Milana Rastislava Štefánika je z historického hľadiska jeho aktívna a stále nedocenená úloha v zápase o spoločný štát Slovákov a Čechov. Uviedol to historik a vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach Martin Pekár v súvislosti s utorkovým (21. 7.) 140. výročím narodenia tohto generála. Ako TASR za fakultu informoval Marián Gladiš, Štefánik ako spoluzakladateľ Československej republiky, významný diplomat a politik, vedec a vysoký vojenský predstaviteľ, je jednou z najvýraznejších osobností novodobých slovenských dejín. "Štefánikov životný príbeh je mimoriadne inšpiratívny a je veľká škoda, že sa s ním nepracuje viac," povedal Pekár. Pripomenul, že sa z chudobných pomerov rodiny slovenského evanjelického farára vypracoval na známu, medzinárodne akceptovanú osobnosť vo viacerých sférach života. "Základom jeho úspechu bola určite domáca výchova a potom dobrí učitelia a nadobudnuté vzdelanie, ktoré rozvinulo Štefánikovo nadanie a osobnostný potenciál," uviedol Pekár s tým, že vďaka svojej aktivite sa často ocitol v blízkosti významných osobností a v centre spoločensko-politického diania, do ktorého aktívne vstupoval a formoval ho aj napriek hroziacim konfliktom. Aj keď je najčastejšie vyobrazovaný ako vojak, najdôležitejším je z pohľadu histórie jeho prínos v zápase o spoločný štát Slovákov a Čechov, najmä na poli diplomacie. "Podceniť nemožno ani skutočnosť, že Štefánik sa po svojej smrti stal pre slovenskú spoločnosť jedným z národných symbolov," zdôraznil Pekár. Pripomenul, že vlani v celonárodnej ankete Najväčší Slovák zvíťazil Štefánik s výrazným náskokom. Podľa Pekára je potrebné privítať každú možnosť, ako popularizovať dejiny a historické osobnosti. Dodal, že nešlo o formát, ktorý by mohol nahradiť fundovaný sociologický či iný vedecký výskum. "Zároveň sa však ukázalo, aký veľký význam má osobnosť M. R. Štefánika pre súčasnú spoločnosť, že je výrazne prítomná v historickom vedomí slovenskej spoločnosti, že má vplyv na formovanie našej kolektívnej identity, že meno Štefánik rezonuje 140 rokov od narodenia a vyše 100 rokov po smrti ako značka, s ktorou sa dnes dá operovať napríklad v politike," povedal s tým, že sú to indikátory, ktoré môžu stimulovať ďalší výskum o tejto osobnosti nielen v prostredí historickej vedy, ale aj v iných vedných disciplínach. sem mia
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring