Oznámenie: Úrad vlády SR sa stal lídrom v boji proti korupcii

7. júla 2020 15:40
Bratislava 7. júla (TASR) - Dnes, v utorok 7. júla získal Úrad vlády SR medzinárodný certifikát protikorupčných činností, a tým sa stal sa lídrom v štátnej správe vo vytvorení podmienok pre boj proti korupcii. Vedúci Úradu vlády SR Július Jakab poďakoval všetkým zainteresovaným, ktorí sa podieľali na získaní certifikátu - vďaka nim sa úrad vlády stal prvou organizáciou ústrednej štátnej správy nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii, ktorá týmto certifikátom disponuje. Protikorupčný systém zavedený na Úrade vlády SR spĺňa prísne kritériá medzinárodných štandardov. Podľa slov generálneho riaditeľa sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu na Úrade vlády SR Petra Kovaříka na začiatku získania certifikátu bol Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý prišiel s projektom financovaným z európskych fondov a dal prvotný impulz na implementovanie medzinárodnej protikorupčnej normy. S odbornou podporou pri implementácii prispela Univerzita Mateja Bela. Certifikačný audit realizoval akreditovaný certifikačný orgán 3EC International a. s. s medzinárodnými skúsenosťami, ktorý bol vybraný na základe transparentného výberového konania. Norma určuje kritériá pre dosiahnutie vyššej efektívnosti a účinnosti predchádzania korupcii a nekalej činnosti vo verejnom, ale aj v súkromnom sektore. Boli prijaté nielen systémové nastavenia týkajúce sa posudzovania rizík ohrozujúcich integritu zamestnancov, ochrany oznamovateľov korupcie, politiky darov a ich darovania, konfliktu záujmov, ale boli stanovené aj nároky na obchodných partnerov vo vzťahu k posilneniu prevencie korupcie. Unikátne softvérové riešenie riadenia korupčných rizík umožňuje úrad vlády využívať aj ďalším organizáciám v celom verejnom sektore. Fotografie: https://we.tl/b-8uuA6Q4u3u Video: https://we.tl/t-CRJj3LZ5LD TASR o tom informoval tlačový odbor Úradu vlády SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring