Medzilaborce: Mesto realizovalo len projekty, ktoré si mohlo dovoliť

30. júna 2020 18:54
Medzilaborce 30. júna (TASR) - Mesto Medzilaborce zrealizovalo v roku 2019 investičné akcie spolu v sume takmer 1.179.000 eur. Ako vyplýva zo záverečného účtu mesta, ktorý mestskí poslanci schválili na svojom utorkovom zasadnutí, finančne náročnejšie projekty vznikli vďaka cudzím zdrojom financovania. "Robíme investície, na ktoré máme," zhodnotil kapitálové výdavky mesta pre TASR primátor Vladislav Višňovský s tým, že aj vďaka takémuto prístupu predstavuje celková suma dlhu samosprávy ku koncu minulého roka 2,54 percenta. "Minulý rok sme toho veľa neurobili, v tomto roku sa realizovali alebo sa realizujú projekty, ktoré sa mali realizovať vlani," vysvetlil dôvod, prečo sú vlaňajšie kapitálové výdavky o poznanie nižšie, než ich očakávajú tento rok (približne 4 milióny eur, pozn. TASR). Ako doplnil, ide napríklad o vybudovanie umelej ľadovej plochy či ukončenie stavby centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Budovanie mestského zdravotného centra je zároveň najnákladnejším projektom medzilaborskej samosprávy v uplynulom roku. Celkové výdavky, ktoré naň mesto vynaložilo, predstavujú sumu spolu takmer 320.000 eur, pričom najvyššie náklady boli na kúpu röntgenu. Mesto prístroj v hodnote viac ako 200.000 eur zakúpilo vďaka dotácii od ministerstva financií vo výške 150.000 eur. Aj materská škola pre deti z marginalizovanej rómskej komunity na Zámočníckej ulici, ktorá bola druhou finančne najnáročnejšou investičnou akciou, vzniká za pomoci štátneho grantu. Z celkových nákladov v sume viac ako 245.000 eur pochádza od ministerstva vnútra 236.000 eur. Oba tieto projekty by podľa Višňovského slov mala samospráva ukončiť v tomto roku. Rovnako je to aj s projektom komunitného centra, do ktorého výstavby vlani putovalo 82.000 eur. Medzi projektmi, z ktorých Medzilaborčania profitovali už vlani, je realizácia výťahu v budove mestského úradu, výstavba kontajnerových stojísk či multifunkčného ihriska v mestskej časti Vydraň. Mesto tiež v roku 2019 zhodnotilo cestnú infraštruktúru o 66.000 eur. Bežnými výdavkami podporilo v minulom roku mesto sociálnu oblasť sumou presahujúcou 307.000 eur, kultúru prostriedkami vo výške takmer 307.000 eur a šport sumou viac ako 192.000 eur. Výsledkom hospodárenia mesta Medzilaborce v roku 2019 pri celkových príjmoch vo výške 7.392.792 eur a výdavkoch v sume 7.097.894 eur je prebytok, ktorý po odrátaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov predstavuje sumu 15.725 eur. Ako uvádza záverečný účet mesta, stane sa zdrojom rezervného fondu. dur lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu