Vyhlásenie komisárky pre deti Viery Tomanovej k dnešnej tlačovej konferencii...

30. júna 2020 13:41
Vyhlásenie komisárky pre deti Viery Tomanovej k dnešnej tlačovej konferencii poslancov Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Bratislava 30. júna (TASR) - Ohradzujem sa voči pochybnostiam a nepravdivým informáciám, ktoré odzneli na dnešnej tlačovej konferencii poslancov Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Dnešným vystúpením poslanci preukázali, že poslanecký prieskum je len jeden z krokov vopred pripraveného scenára a aj výsledku, čo dokazuje aj vyjadrenie pani poslankyne Marcinkovej, že správa o výsledku prieskumu je už do veľkej miery vytvorená, hoci prieskum nebol ešte ukončený. V prvom rade chcem zdôrazniť, že poslancom sme doteraz predložili a ďalej predkladáme dôkazy preukazujúce, že tak ja ako aj Úrad komisára pre deti sme ani v jednom prípade, o ktorý sa poslanci zaujímali, neporušili zákon a že domnienky poslancov majú pôvod jednak z nekorektných informácií a tiež z nedostatočnej znalosti relevantných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet prieskumu. Aj z toho dôvodu som už pred mesiacom požiadala Najvyšší kontrolný úrad o vykonanie kvalifikovanej, objektívnej a nezávislej kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami. Poslanci verejne tvrdia, že majú desiatky sťažností a podnetov na činnosť komisárky a úrad, ale odmietli nám dať údajné podnety k nahliadnutiu alebo nás aspoň oboznámiť s ich obsahom. Týmto mi znemožňujú účinne sa brániť. Ponúkajú sa aj pochybnosti o početnosti sťažností. Taktiež sa striktne ohradzujem voči sofistikovane podsúvanej informácii o mojej neprítomnosti v práci, ktorá má vyvolať vo verejnosti zdanie, akoby som chcela účelovo mariť poslanecký prieskum. Každému sa môže stať, že ho zastihne choroba a nepovažujem za korektné vytĺkať z tejto mojej osobnej situácie politický kapitál. Podrobné stanovisko k jednotlivým vzneseným otázkam poslancov sú zverejnené na webovom sídle Úradu komisára pre deti: https://komisarpredeti.sk/vyjadrenie-komisarky-pre-deti-k-pochybnostiam-poslancov/ Preukázala som, že pochybnosti a domnienky poslancov sa nezakladajú na reálnom základe a sú len vyfabrikovanými dôvodmi, avšak tieto verejne vyslovené domnienky (tlmočené opatrnícky ako pochybnosti poslancov) môžu vo verejnosti poslúžiť na diskreditáciu mojej osoby a na znehodnotenie práce Úradu komisára pre deti. TASR o tom informovali z Úradu komisára pre deti. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu