Vyjadrenie: Minister J. Naď diskutoval so zahraničnopolitickými partnermi

29. júna 2020 17:35
Bratislava 29. júna (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď sa dnes stretol s pridelencom obrany USA pplk. Jakubom Andrewsom pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia vo funkcii pridelenca. Počas stretnutia vyzdvihol vysokú úroveň bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a USA v politicko-vojenskej oblasti a ocenil tiež význam jej posilňovania aj v budúcnosti. Šéf rezortu obrany prijal dnes v priestoroch rezortu obrany aj veľvyslankyňu Indonézskej republiky Adiyatwidi Adiwoso Asmadyovú. Stretnutiu dominovali otázky rozširovania spolupráce medzi oboma krajinami v oblasti obrany a bezpečnosti, a tiež aktuálny vývoj situácie v súvislosti s COVID-19 vrátane pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl v boji s pandémiou. Spolu s veľvyslankyňou sa na stretnutí zúčastnila vedúca kancelárie a politického oddelenia veľvyslanectva Indonézskej republiky v SR Dian Priheryanti Havid. "Euroatlantická zahranično-politická orientácia Slovenska, ale najmä odhodlanie spolupracovať a aktívna účasť na riešení bezpečnostných výziev, je základným predpokladom ich úspešného zvládnutia. S tým je, samozrejme, spojená nevyhnutná spolupráca tak na bilaterálnej, ako aj multilaterálnej úrovni. Je preto dôležité, aby sme naďalej spoločne hľadali v tejto oblasti ďalšie prieniky a zároveň vytvárali priestor na jej zintenzívnenie," konštatoval minister obrany Jaroslav Naď počas rozlúčkového stretnutia s pridelencom obrany USA plk. Jakubom Andrewsom. Pri tejto príležitosti mu poďakoval za doterajšiu spoluprácu a zároveň ho ocenil pamätnou medailou ministra obrany II. stupňa. Stretnutie šéfa rezortu obrany a veľvyslankyne Indonézskej republiky A. A. Asmadyovej bolo venované otázkam podpory vzájomnej spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. "S Indonézskou republikou máme dlhoročné priateľské vzťahy už od čias Československa. Preto verím, že spoluprácu máme kam posunúť, na čom sme sa zhodli aj s pani veľvyslankyňou," povedal minister obrany SR Jaroslav Naď. Informoval ju tiež o plánovej účasti Slovenskej republiky na výstave INDO DEFENCE 2020 v Jakarte. Témou diskusie boli aj priority rezortu obrany a plnenie záväzkov v rámci medzinárodného krízového manažmentu. TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lum
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu