Vyjadrenie: MPRV SR: Viac transparentnosti pri výberových konaniach na ...

28. júna 2020 12:37
Vyjadrenie: MPRV SR: Viac transparentnosti pri výberových konaniach na vrcholové manažérske pozície . Uchádzačov na vrcholové pozície čaká dvojkolový proces . Agrorezort postupuje podľa novej metodiky . Cieľom je zvyšovanie objektivity a transparentnosti Bratislava, 28. júna (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zlepšuje výberové konania na vrcholové manažérske pozície v rezortných organizáciách. Ako jedno z prvých ministerstiev zavádza do praxe Metodiku vedenia výberových rozhovorov na pozície vrcholových manažérov. Medzi priority nového vedenia ministerstva je zvyšovanie transparentnosti a objektivity pri výberových procesoch na najvyššie manažérske pozície. Samotný proces je dvojkolový a záujemcovia musia spĺňať predpísané kritériá. V prvom kole čaká na uchádzačov odborný test z danej problematiky a následne musia obhájiť koncepciu a stratégiu inštitúcie, v ktorej sa uchádzajú o post riaditeľa. "Výberové komisie sú pri pohovoroch vyberané na základe odbornosti a nezávislosti. Ich členovia prešli školením o Metodike vedenia výberových rozhovorov na pozície vrcholových manažérov, ktorú vypracoval PhDr. Martin Jakubek, PhD. Sme jedným z prvých rezortov, ktorý ju zavádza do praxe," uviedla Vladimíra Fabriciusová, generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR. K zlepšeniu nezávislosti výberu vrcholových manažérov má prispieť aj anonymita pri predkladaní koncepcií jednotlivých uchádzačov výberovej komisii. Tým sa výrazne zamedzí možnému ovplyvňovaniu, ako tomu bolo v minulosti. "Je mimoriadne dôležité, aby boli na pozície v tomto rezorte vyberaní uchádzači s najlepšou integritou v danej problematike," dodala Vladimíra Fabriciusová. MPRV SR uvedenú metodiku už aplikovalo pri výbere generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR. Bude tak pokračovať aj pri výberoch na post riaditeľov Agrokomplexu a Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič. TASR o tom dnes informovala riaditeľka odboru komunikácie a marketingu MPRV SR Anežka Hrdá. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. zub
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu