Vyjadrenie: MŠVVaŠ SR: Zamestnávatelia, zapojení do systému duálneho...

27. júna 2020 11:53
Vyjadrenie: MŠVVaŠ SR: Zamestnávatelia, zapojení do systému duálneho vzdelávania, získajú takmer 4 milióny eur Bratislava 27. júna (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyplatí prostredníctvom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania priame platby zamestnávateľom, ktorí sa zapojili do systému duálneho vzdelávania. Až 627 zamestnávateľov dostane v týchto dňoch za končiaci sa školský rok 2019/2020 príspevok 3 660 400 eur, ktorým sa štát podieľa na ich nákladoch súvisiacich s duálnym vzdelávaním. Do systému duálneho vzdelávania bolo v tomto školskom roku zapojených 4 491 žiakov prvých a druhých ročníkov a takmer 200 stredných odborných škôl. V predchádzajúcom školskom roku dostalo 248 zamestnávateľov spolu 1 139 983 eur. Svedčí to o neustále rastúcom záujme žiakov, stredných odborných škôl aj zamestnávateľov o systém duálneho vzdelávania. Počas predchádzajúcich troch mesiacov - vinou koronakrízy, sa klasický vzdelávací proces zmenil na online vyučovanie a žiaci nemohli absolvovať praktickú výučbu. Mnohí zamestnávatelia museli zatvoriť prevádzky alebo utlmiť výrobu. Naďalej však majú záujem o pokračovanie spolupráce so strednými školami v oblasti duálneho vzdelávania. "Spolupráca medzi firmami a strednými školami sa znova naštartovala. Mnohé firmy momentálne rozbehli pohovory so žiakmi, ktorí majú záujem zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania," vyzdvihol projektový manažér Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pre duálne vzdelávanie Milan Kuzma. Keďže ide o netypický školský rok, zamestnávatelia pripravujú na najbližšie týždne, ale aj počas prázdnin pre žiakov rôzne prezentačné akcie. Budúci prváci na SOŠ, ktorí majú záujem o štúdium v duálnom vzdelávaní, môžu podpísať učebné zmluvy s budúcim zamestnávateľom nielen do začiatku školského roku, ale aj počas prvého školského polroku. Podľa informácií Štátneho inštitútu odborného vzdelávania zamestnávatelia ponúkajú k dnešnému dňu 4 500 miest, určených pre prvákov SOŠ, ktorí sa môžu zapojiť do systému duálneho vzdelávania v budúcom školskom roku. TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie a protokolu MŠVVaŠ SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. zub
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu