Vyjadrenie: Na úrade vlády sa stretla hodnotiaca komisia pre výber kandidátov...

27. mája 2020 15:37
Vyjadrenie: Na úrade vlády sa stretla hodnotiaca komisia pre výber kandidátov do Rady ÚVO Bratislava 27. mája (TASR) - V utorok 26. mája sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo stretnutie hodnotiacej komisie pre výber kandidátov do Rady Úradu pre verejné obstarávanie. V pondelok 1. júna 2020 úrad vlády zverejní výzvu na predkladanie materiálov od potenciálnych uchádzačov na kandidátov do Rady ÚVO a taktiež zverejní všetky podmienky, ako aj tému projektu, ktorý budú uchádzači vypracovávať. Požadované materiály musia uchádzači doručiť do 22. júna 2020. Členmi hodnotiacej komisie sú: Július Jakab, vedúci Úradu vlády SR Matej Stuška, Iniciatíva za vládu zákona Pavol Kováčik, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska Štefan Gregor, Združenie miest a obcí Slovenska Jozef Viskupič, Združenie samosprávnych krajov SK8 Ján Kovalčík, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Gabriel Šípoš, Transparency International Slovensko Matej Kurian, Útvar hodnoty za peniaze Ivan Šramko, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Rada ÚVO je jedným z orgánov úradu, ktorého členmi sú predseda úradu, dvaja podpredsedovia úradu a šesť ďalších členov, ktorých vymenováva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Rada ÚVO je druhostupňovým odvolacím orgánom Úradu pre verejné obstarávanie. Rada preskúmava rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, voči ktorým bolo podané odvolanie, ako aj rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Členovia rady sú z externého odborného prostredia, vyberaní prostredníctvom verejného vypočutia a menovaní vládou SR. TASR o tom informovali z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lum
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring