Prešov: Nový cyklochodník Mlynský náhon má netradičné značenie

23. mája 2020 19:30
Prešov 23. mája (TASR) - Nový cyklochodník spájajúci centrum mesta Prešov s cyklotrasou pri Toryse, ktorého stavba je v týchto dňoch vo finálnej fáze, má netradičnú podobu. Cieľom vodorovného dopravného značenia v tvare zeleno-bielej šachovnice je zvýšiť bezpečnosť cyklistov a chodcov prechádzajúcich cez železničnú trať. O novinke informovala prešovská samospráva na svojej internetovej stránke. "Ide o typ vodorovného dopravného značenia, ktoré vzniklo po konzultácii so ŽSR. Jeho cieľom je upozorniť vodičov, že ide o priechod vyhradený pre cyklistov a chodcov, cez ktorý je zakázaný prejazd autom," uvádza mesto s tým, že v rámci realizovaného projektu sa preložil aj existujúci chodník pre chodcov s dĺžkou 33 metrov. Cyklochodník Mlynský náhon s celkovou dĺžkou takmer 450 metrov a šírkou minimálne 2,5 metra smerovo rešpektuje polohu zasypaného koryta pôvodného mlynského náhonu s križovaniami existujúcich miestnych komunikácií a chodníkov pre peších. "Jazdné pruhy v trase Mlynského náhonu sú ohraničené bývalým opevneným korytom potoka. Bočnú oporu cyklistického chodníka tvoria pôvodné okraje mlynského náhonu," priblížila samospráva technické prevedenie. Po ukončení stavby majú v okolí pribudnúť lavičky, stojany na bicykle a jeden odpadkový kôš. Celkové náklady vrátane nenávratného finančného príspevku na stavebné práce vyčíslila prešovská samospráva na 88.254,89 eura. Mesto Prešov sa na projekte podieľa sumou 16.446,21 eura. dur lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu