Vyjadrenie: Stanovisko GP SR k blogu Nadácie Zastavme korupciu

21. mája 2020 14:30
Vyjadrenie: Stanovisko GP SR k blogu Nadácie Zastavme korupciu Bratislava 21. mája (TASR) - "Aj pri blogu s názvom, ktorý zverejnila Nadácia zastavme korupciu s názvom Čižnár skrátil synovi prax. Je prokurátorom u Ficovho švagra, môžeme uviesť len to, že v blogu sú účelovo opomínané fakty, ktoré boli Nadácii poskytnuté. Opäť môžeme len zopakovať, Mgr. Juraj Čižnár sa zúčastnil na výberovom konaní na funkciu právneho čakateľa prokuratúry v roku 2017. Po úspešnom absolvovaní konania, bol začiatkom roka 2018 vymenovaný do funkcie právneho čakateľa prokuratúry. Prax mu bola skrátená na 20 mesiacov a 18 dní, pričom splnil všetky predpoklady, ktoré vyžaduje zákon. Takýto postup nie je ničím výnimočný, pretože sa aplikuje niekoľko rokov a jej cieľom je obsadiť voľné prokurátorské miesta najmä na okresných prokuratúrach. Postup pri skrátený praxe právneho čakateľa nie je priamočiary a svojvoľný. Návrh na skrátenie prípravnej praxe právnych čakateľov predkladá krajský prokurátor Generálnej prokuratúre SR. Na Generálnej prokuratúre SR sa skúma, či sa splnili všetky predpoklady a potom sa to predkladá Rade prokurátorov SR, ktorá musí udeliť súhlas ku každému navrhnutému. Mgr. Jurajovi Čižnárovi bola skrátená prax spolu s ďalšími 32 právnymi čakateľmi prokuratúry Slovenskej republiky. Z 33 právnych čakateľov úspešne vykonalo odbornú justičnú skúšku 26 právnych čakateľov. Po prvý raz, až od nástupu Jaromíra Čižnára sa realizovali výberové konania na krajských prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry aj za účasti médií, verejnosti. Napríklad uchádzači o pozíciu právneho čakateľa prokuratúry, po úspešnom absolvovaní písomnej časti, absolvovali ústnu časť náhodným pridelením komisie. Uchádzač si vyžreboval komisiu, ktorá ho bude skúšať. To znamená, že uchádzač nevedel, ktorá komisia ho bude skúšať a ani komisia nevedela, ktorí uchádzači jej budú pridelení. Transparentnosť výberových konaní bola inšpiráciou aj pre iné inštitúcie, napríklad sudcov. Tento spôsob ocenili aj prokurátori. Napríklad prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR sa v rozhovore pre portál Aktuality.sk dňa 8.11.2019 vyjadril nasledovne: "Treba však objektívne povedať, že s príchodom Jaromíra Čižnára, ktorý je generálnym prokurátorom už siedmy rok, sa veci zmenili k lepšiemu. Za jeho pôsobenia som si nevšimol žiadne sporné kontakty - necítil som ani tlaky v citlivých kauzách, nepresúval spisy. Aj počas diskusií s kolegami sme sa zhodli, že sme nezaregistrovali takéto negatívne trendy. Aj kritériá pri výberových konaniach na nových prokurátorov vyzerajú byť také prísne, že prechádzajú tí najlepší. Myslím si, že rezort prokuratúry funguje a nie sú tu také problémy, ktoré by vyžadovali akútne riešenia. Záverom sa natíska otázka, aktuálny záujem Nadácie Zastavme korupciu a jej načasovanie. Paradoxom je, že počas 7 rokov boli výberové konania verejné, zúčastnili si na nich zástupcovia takmer všetkých médií, či už televízie, printové denníky, portály a informovali o nich. Za 7 rokov ani raz neprejavil záujem zúčastniť sa na výberovom konaní ani jeden člen Nadácie Zastavme korupciu. "Zobudili sa" len teraz, keď sa realizovalo posledné výberové konanie na krajského prokurátora v Bratislave. Aj tu opäť opomenuli skutočnosť, ktorá im bola poskytnutá, že v prípade, ak sa prihlási len jeden uchádzač, generálny prokurátor výberové konanie zruší a vyhlási ďalšie. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. zub
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu