Stanovisko generálneho prokurátora k článku denníka Sme

21. mája 2020 13:34
Bratislava 21. mája (TASR) - Generálny prokurátor Slovenskej republiky sa ohradzuje voči takto prezentovanému článku denníka SME s názvom Čižnár vymenoval syna za prokurátora, skrátil mu povinnú prax. Cieľom autora článku Matúša Burčíka je navodiť dojem, že syn Jaromíra Čižnára sa dostal na pozíciu prokurátora pokútnym spôsobom a rovnako aj k predmetom, ktoré Juraj Čižnár uvádza v majetkom priznaní. Redaktor, totiž zámerne zamlčal informácie, ktoré mu boli v plnom rozsahu poskytnuté či už za Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky alebo samotným prokurátorom Jurajom Čižnárom. Z tohto dôvodu uvádzame nasledovné: Mgr. Juraj Čižnár sa zúčastnil na výberovom konaní na funkciu právneho čakateľa prokuratúry v roku 2017. Po úspešnom absolvovaní konania, bol začiatkom roka 2018 vymenovaný do funkcie právneho čakateľa prokuratúry. Prax mu bola skrátená na 20 mesiacov a 18 dní, pričom splnil všetky predpoklady, ktoré vyžaduje zákon. Takýto postup nie je ničím výnimočný, pretože sa aplikuje niekoľko rokov a jej cieľom je obsadiť voľné prokurátorské miesta najmä na okresných prokuratúrach. Postup pri skrátený praxe právneho čakateľa nie je priamočiary a svojvoľný, ako sa to snaží navodiť redaktor denníka SME. Návrh na skrátenie prípravnej praxe právnych čakateľov predkladá krajský prokurátor Generálnej prokuratúre SR. Na Generálnej prokuratúre SR sa skúma, či sa splnili všetky predpoklady a potom sa to predkladá Rade prokurátorov SR, ktorá musí udeliť súhlas ku každému navrhnutému. Mgr. Jurajovi Čižnárovi bola skrátená prax spolu s ďalšími 32 právnymi čakateľmi prokuratúry Slovenskej republiky. Z 33 právnych čakateľov úspešne vykonalo odbornú justičnú skúšku 26 právnych čakateľov. V denníku SME zrejme zastávajú názor, že ak niekto splní všetky zákonom stanovené podmienky a predpoklady pre skrátenie prípravy praxe právneho čakateľa, zodpovedne sa pripravuje na výkon funkcie prokurátora, má byť diskvalifikovaný len pre svoje meno, resp. že je synom generálneho prokurátora. Za absurdný a manipulatívny možno označiť aj spôsob, akým redaktor informuje o majetkom priznaní. Mgr. Juraj Čižnár redaktorovi podrobne poskytol informácie o spôsobe nadobudnutia predmetov, ktoré uvádza vo svojom majetkom priznaní. Redaktor Matúš Burčík si však vybral len to, čo sa mu pozdávalo, aby mohol navodiť dojem, ktorý by to spochybnil. Z tohto dôvodu, predkladáme celú odpoveď Mgr. Juraja Čižnára, ktorú poslal novinárovi denníka SME. "Osobný automobil značky Mercedes Benz - výška kúpnej ceny bola taká, ako som uviedol v majetkovom priznaní. Pokiaľ ide o zdroj financií, ktoré mi umožnili túto kúpu zrealizovať uvádzam, že podstatnú časť z kúpnej ceny som dostal od mojej starej mamy, ktorá nadobudla finančné prostriedky z predaja nehnuteľnosti. Taktiež som predal moje predošlé osobné motorové vozidlo a zvyšnú časť som dostal darom od mojich rodičov. Všetky transakcie prešli transparentne cez môj osobný bankový účet, z ktorého bola následne zaplatená kúpna cena vozidla na účet autorizovaného predajcu, takže nemusíte mať obavu o transparentnosť tejto kúpy. Ku šperku - sú to pánske náramkové hodinky, ktoré som dostal ako spoločný dar od mojej rodiny na 18 narodeniny, a teda ďaleko predtým, ako som bol na prokuratúru prijatý. V neposlednom rade uvádzam, že si želám a bol by som rád, aby odpovede, ktoré Vám na Vaše otázky zasielam, boli zverejnené v takom znení a kontexte, ako to je vyššie uvedené. Taktiež si dovolím podotknúť, že vzhľadom na aktuálnu situáciu veci verejných mi Váš záujem o moju osobu, po vyše dvoch rokoch môjho pôsobenia v rezorte, príde maximálne neobjektívny a účelový. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. luc
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu