Zdravie: Peľová sezóna jelše a liesky sa pomaly končí, pribúda peľu brezy

26. marca 2020 20:10
Banská Bystrica 26. marca (TASR) - Peľová sezóna jelše a liesky sa pomaly končí, ale v nasledujúcich dňoch ešte možno očakávať na strednom a východnom Slovensku alergologicky významné koncentrácie ich peľu. Alergikov však nepoteší, že pribúda peľ brezy, najsilnejšieho alergénu tohto obdobia. "Druhové spektrum peľu v ovzduší ostáva nezmenené. Peľ jelše a liesky dosiahol vysoké hladiny len na strednom a východnom Slovensku. Pomaly sa rozbieha peľová sezóna brezy. V Bratislave dosiahol jej peľ už vysokú dennú koncentráciu 220 peľových zŕn v kubickom metri vzduchu. Na ostatnom území sa vyskytoval zatiaľ v alergologicky nevýznamných koncentráciách. Vo veľmi vysokých však zachytili monitorovacie stanice peľ topoľa a jaseňa," konštatovala vo štvrtok Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá koordinácia peľovej informačnej služby v SR. Najvyššie hladiny peľu topoľa a jaseňa v ovzduší zachytili monitorovacie stanice v Bratislave a Banskej Bystrici. Podľa Lafférsovej výraznejší nárast denných koncentrácií peľu brezy možno v týchto dňoch očakávať na celom území Slovenska. ekc mac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu