Fiľakovo bude nakupovať seniorom a odloží povinnosť zaplatiť miestne dane

26. marca 2020 19:27
Fiľakovo 26. marca (TASR) - Nákupy pre seniorov a posunutie termínu na zaplatenie miestnych daní, to sú dve z najnovších opatrení, ktoré zavádza samospráva Fiľakova v okrese Lučenec v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Informovala o nich hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová. "Od štvrtka bude mesto pravidelne každý pondelok a štvrtok dopoludnia prijímať objednávky na nákup pre odkázaných seniorov na telefónnom čísle 0905 258 367. Za odkázaných sa považujú dôchodcovia nad 65 rokov, ktorým sa neposkytuje opatrovateľská služba a v domácnosti nie sú ďalší rodinní príslušníci vo veku pod 50 rokov, ktorí by im mohli nákup zabezpečiť," konkretizovala hovorkyňa. Vedenie mesta sa podľa jej slov po dohode s členmi mestskej rady tiež rozhodlo posunúť termín doručovania rozhodnutí o vyrubení miestnych daní a poplatkov na začiatok júla 2020. "Povinnosť zaplatiť prvú splátku dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad vznikne takto daňovníkom až 15. dňom po prevzatí rozhodnutia, teda niekedy v druhej polovici júla," dodala Mikuš Kovácsová. bra tur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu