Vyjadrenie: Ministerka kultúry Natália Milanová: Čakajú nás veľké výzvy...

25. marca 2020 20:37
Vyjadrenie: Ministerka kultúry Natália Milanová: Čakajú nás veľké výzvy. Robíme všetko preto, aby sme túto kritickú situáciu zvládli Bratislava 25. marca (TASR) - Nová ministerka kultúry SR Natália Milanová považuje prijatie opatrení pre zachovanie zdravia občanov a občianok Slovenskej republiky v čo najvyššej možnej miere za absolútnu prioritu vlády. V rámci svojho rezortu, pokladá za prioritu nájsť riešenie na kritickú situáciu, ktorú v tomto období zažíva celá kultúrna obec. Ministerka kultúry okamžite po nástupe do funkcie zriadila krízový štáb rezortu kultúry na riešenie ekonomicko-sociálnych dôsledkov vírusu COVID-19 na inštitúcie, organizácie a ľudí pôsobiacich v kultúre. "V prvom rade musím povedať, že pred mojím nástupom do funkcie ministerky sa rezort kultúry absolútne nezaoberal dôsledkami šíriaceho sa vírusu na oblasť kultúry. Situáciu nám komplikuje aj to, že v súčasnosti vytvárame absentujúce oddelenia, obsadzujeme pozície na ministerstve a väčšina našich zamestnancov a zamestnankýň je kvôli prevencii v domácej karanténe. Na rezorte sme už zriadili krízový štáb, s ktorým sme vypracovali základné materiály s možnými riešeniami ekonomických problémov v súvislosti s dopadmi koronavírusu na kultúrnu sféru," uviedla ministerka kultúry Natália Milanová s tým, že okrem krízového štábu, ktorý funguje v rámci jednotlivých sekcií ministerstva, plánuje budúci týždeň zapojiť do procesu riešení aj predstaviteľov a predstaviteľky kultúry. "Chcem, aby mali prehľad a zároveň sa mohli aktívne zapojiť do riešení vzniknutej situácie," pokračovala ministerka. Ministerka kultúry Natália Milanová už komunikovala aj s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom o možnostiach riešenia krízového stavu, v ktorom sa ocitli zamastnanci v kultúre. "Chcem ubezpečiť širokú kultúrnu obec, že aj keď nás v tejto dobe čakajú veľké výzvy, robíme všetko preto, aby sme túto kritickú situáciu zvládli. Zachovanie zdravia obyvateľstva je pre nás prvoradé," vyjadrila sa Milanová, ktorá zároveň vyzvala kultúrnu obec na spoluprácu. "Považujem za dôležité, aby ministerstvo vytvorilo priestor na spoločný dialóg s kultúrnou obcou, v rámci ktorého by sa prediskutovali návrhy riešení a spoločne dospeli k správnym rozhodnutiam. Verím, že spoločne to zvládneme," uzavrela Milanová. TASR o tom informovala Ministerka kultúry SR Natália Milanová. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. ad
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu