Vyjadrenie: J. Žitňanská: Musíme chrániť všetkých občanov pred nákazou...

24. marca 2020 14:55
Vyjadrenie: J. Žitňanská: Musíme chrániť všetkých občanov pred nákazou koronavírusu, vrátane tlmočníkov do posunkového jazyka Bratislava 24. marca (TASR) - V utorok sa uskutočnila ustanovujúca schôdza Výboru NR SR pre sociálne veci. Na tom sa zišli noví členovia výboru a riešili sa personálne náležitosti. Okrem toho predsedníčka Jana Žitňanská pristúpila ku konkrétnemu opatreniu ochrany tlmočníkov do posunkového jazyka. Po úvodnom predstavení jednotlivých členov Výboru NR SR pre sociálne veci, výbor pristúpil k voľbe jeho overovateľov a následne k voľbe podpredsedov výboru. Predsedníčka výboru Jana Žitňanská informovala členov výboru, že sa listom obrátila na vedenie RTVS, TV Markíza, TV Joj a televízie TA3, aby podľa možnosti zabezpečili priehľadné ochranné rúška pre moderátorov a redaktorov alebo online prepis do titulkov formou "speech to text", tak, aby diváci s poruchou sluchu, ktorí pri komunikácii využívajú odzeranie z pier, neboli o takúto formu komunikácie ukrátení. Predsedníčka výboru zároveň ocenila, že vláda Slovenskej republiky už pristúpila k zabezpečeniu takýchto priehľadných rúšok pre tlmočníkov do posunkového jazyka, s ktorými spolupracuje: "Je nesmierne dôležité chrániť každého jedného občana pred možnou nákazou koronavírusom. Vzhľadom k tomu, že na Slovensku je počet tlmočníkov do slovenského posunkového jazyka dlhodobo alarmujúco nízky, a teda nedostatočný, vítam toto opatrenie, ktoré aj im zabezpečí ochrániť si zdravie." Na záver predsedníčka výboru Jana Žitňanská informovala členov výboru, že si vyžiadala informáciu od permanentného krízového štábu o prijatých a pripravovaných opatreniach na ochranu najzraniteľnejších skupín spoločnosti (osôb v zariadeniach sociálnych služieb, osôb využívajúcich ambulantné formy sociálnych služieb, ľudí bez domova, ľudí z marginalizovaných rómskych komunít a pod.). Zaujímala sa o opatrenia v pracovnoprávnej a sociálnej oblasti, ktoré sa zvažujú prijať v súvislosti s pandémiou koronavírusu. TASR o tom informovala poslankyňa Národnej rady SR Jana Žitňanská (Za ľudí). Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu