Špecializovaná nemocnica na P. Hore neprijíma nových pacientov,zakázala návštevy

19. marca 2020 19:27
Predná Hora 19. marca (TASR) - Pozastavenie prijímania nových pacientov na plánovanú hospitalizáciu a zákaz návštev aj vstupu rodinných príslušníkov do objektu, tieto opatrenia pre nový koronavírus prijal podľa slov referentky marketingu a vzdelávania Lucie Oravec Koreňovej Odborný liečebný ústav psychiatrický (OLÚP) na Prednej Hore v okrese Revúca. "Boli obmedzené aj plánované a kontrolné ambulantné vyšetrenia v rámci prevádzky špecializovanej psychiatrickej ambulancie a ambulancie medicíny drogových závislostí. Činnosti budú až do odvolania zamerané len na ambulantné vyšetrenia, ktoré sú akútne alebo sú neodkladné z hľadiska ďalšej zdravotnej starostlivosti," uviedla Oravec Koreňová. Špecializovaná nemocnica podľa jej slov naďalej spracováva nové návrhy na liečbu a všetci pacienti budú priebežne informovaní o možnosti ich prijatia telefonicky alebo e-mailovou poštou. "Zároveň všetkým pacientom, ktorí čakajú na plánovanú hospitalizáciu, bude ponúknuté telefonické poradenstvo, ktoré budú zabezpečovať špecializovaní terapeuti," dodala referentka. bra lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu