Bratislava: Devínska Nová Ves hľadá nového miestneho kontrolóra

27. februára 2020 15:32
Bratislava 27. februára (TASR) - Bratislavská Devínska Nová Ves hľadá nového miestneho kontrolóra. Na tomto poste pôsobil donedávna Milan Slezák, ktorý sa však k 10. februáru vzdal svojej funkcie. Urobil tak po tom, ako sa po vlaňajších voľbách stal kontrolórom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Záujemcovia sa môžu prihlasovať do 24. marca, požiadavky na uchádzačov či zoznam požadovaných príloh k žiadosti sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti. Kompletnú prihlášku je potrebné zaslať poštou alebo podať osobne v podateľni devínskonovoveského miestneho úradu na Novoveskej ulici. Jednotlivé žiadosti bude posudzovať komisia, ktorú schválilo februárové miestne zastupiteľstvo. Tí z uchádzačov, ktorí splnia podmienky, budú prizvaní do samotnej voľby. Naplánovaná je na 8. apríla. Nový kontrolór vzíde z tajného hlasovania na rokovaní miestneho zastupiteľstva. Funkcie by sa mal ujať 1. mája. hl tur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu