Vyjadrenie: Šéf slovenských kontrolórov získal prestížne medzinárodné...

25. februára 2020 12:06
Vyjadrenie: Šéf slovenských kontrolórov získal prestížne medzinárodné ocenenie od maďarských kolegov Bratislava 25. februára (TASR) - Maďarský najvyšší kontrolný úrad ocenil výrazný prínos slovenských kontrolórov v súvislosti s ich aktívnym prístupom k realizácii spoločných medzinárodných kontrolných akcií nielen v rámci Vyšehradskej skupiny, ale aj európskeho spoločenstva kontrolných inštitúcii EUROSAI. Zároveň ocenil aktívny prístup slovenskej národnej autority na medzinárodnom poli pri nastavovaní metodiky, postupov i princípov merania hodnoty za peniaze, posudzovania princípov hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami či majetkom. Predseda slovenského úradu Karol Mitrík považuje prevzatie ocenenia "SOLIDUS Award of State Audit Office of Hungary" z rúk Lászla Domokosa, predsedu maďarského úradu, okrem iného za symbolické vysvedčenie partnerskej organizácie nielen voči jeho osobe, ale tiež pre vedenie našej národnej kontrolnej inštitúcie. "Je to však aj veľmi pozitívny signál pre všetkých mojich kolegov, kontrolórov, že sme na správnej ceste, že robíme dobrú prácu, ktorej výsledky vnímajú aj za hranicami Slovenska," dodáva šéf slovenských kontrolórov. SOLIDUS AWARD udeľuje maďarská autorita pre externú kontrolu osobnosti na národnej, alebo medzinárodnej scéne. Jej zmyslom je poukázať na aktivity predstaviteľa európskej kontrolnej inštitúcie, ktorý sa výraznou mierou podieľa na napĺňaní kľúčového poslania nezávislej kontrolnej inštitúcie v demokratickej spoločnosti. Názov ocenenia vychádza z latinského výrazu solídny a symbolicky bola takto pomenovaná aj zlatá rímska minca (SOLIDUS), ktorá bola používaná viac ako osem storočí. Tento rok bola cena udelená 24. februára v Budapešti. TASR o tom informovala Janka Burdová, riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu