Humenné: Knižnica hľadá literárne talenty už po 40. raz

19. februára 2020 15:10
Humenné 19. februára (TASR) - Vihorlatská knižnica (VK) v Humennom vyhlásila 40. ročník regionálnej súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov. Je určená autorom všetkých vekových kategórií z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce, vyplýva z propozícií zverejnených VK. Súťaž Literárne talenty vyhlásila VK po prvý raz v roku 1979. V rokoch 1986 a 1987 sa neuskutočnila, v aktuálnom ročníku sa teda koná už po 40. raz. Ako vyplýva zo zborníkov vydaných k jednotlivým ročníkom, kým v počiatočných rokoch sa do nej zapojilo do 100 autorov, najväčší záujem zo strany neprofesionálnych literárnych tvorcov zaznamenala na prelome milénií, keď sa do nej zapájalo viac ako 400 účastníkov. Rekordným bol rok 2010. Počet súťažiacich v slovenskom, ukrajinskom, rusínskom a rómskom jazyku dosiahol 450. Ako pre TASR potvrdila bývalá zamestnankyňa VK Helena Šramová, ktorá mala literárnu súťaž vo svojej agende až do svojho odchodu do dôchodku pred dvoma rokmi, v Literárnych talentoch debutovali aj niekoľkí budúci úspešní autori. Spomenula medzi nimi Jozefa Dzurjaka, Vladimíra Štefaniča či súčasného porotcu súťaže, pedagóga na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Mariána Andričíka. Ako tiež uviedla, dlhoročným garantom a zároveň hodnotiteľom prozaických súťažných prác bol spisovateľ Ján Patarák, rodák z Papína. Poéziu v podobnom období hodnotil Michal Chuda, rovnako Papínčan. Súťaž sa v súčasnosti realizuje len v slovenskom jazyku. Do aktuálneho ročníka môžu neprofesionálni autori prihlasovať svoje doposiaľ nepublikované práce do 13. marca. Do kategórie poézia je možné prihlásiť najviac tri, do prózy dve diela. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v júni, najlepšie práce budú zaradené do jubilejného zborníka. dur mac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring