Lučenec plánuje rozširovať smart prvky v doprave a ďalších oblastiach

14. februára 2020 20:12
Lučenec 14. februára (TASR) - Rozširovanie takzvaných smart prvkov je jedným z aktuálnych zámerov samosprávy Lučenca pre najbližšie obdobie. Podľa slov primátorky Alexandry Pivkovej sa mienia zamerať napríklad na oblasť dopravy či služieb obyvateľom. "V dohľadnej dobe nás čaká spustenie projektu bikesharing, teda zdieľanie bicyklov. Pracujeme na rozšírení wi-fi na Námestí republiky, Kubínyiho námestí a na sídlisku Rúbanisko II. Myslíme aj na ťažko zdravotne postihnuté osoby a práve tu rozbiehame projekt Deafcom a Transkript, zameraný na služby zabezpečujúce online prepis a tlmočenie pre osoby so sluchovým postihnutím," konkretizovala Pivková. Jednou z najväčších úloh v oblasti smart riešení v nasledujúcom období bude podľa nej rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktoré má byť základnou infraštruktúrou pre rozvoj smart city. Ako primátorka povedala na jednom z posledných zasadnutí mestského zastupiteľstva, chceli by v ňom aj smart prvky. "Riešili by nielen úsporné svietenie, ale vedeli by sme regulovať dopravu, zisťovať kvalitu ovzdušia a iné parametre či cez mobilnú sieť upozorňovať na zaujímavosti a kultúrne podujatia v meste," načrtla Pivková. V súčasnosti využíva Lučenec smart riešenia napríklad v materských a základných školách, ale aj vo svojej synagóge, kde je návštevníkom k dispozícii interaktívna informačná tabuľa s možnosťou 3D prehliadky a postupným sprístupňovaním rôznych jazykových mutácií lektorského výkladu. Ďalšie smart prvky mesto implementovalo v oblasti dopravy a hromadnej prepravy osôb či v odpadovom hospodárstve vo forme senzorov, ktoré signalizujú mieru naplnenia polopodzemných kontajnerov. bra mac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu