Oznámenie: Pracovný program podpredsedu vlády Richarda Rašiho

14. februára 2020 13:52
Začatie odstraňovania nelegálnych objektov z okolia vodnej stavby Veľká Domaša sa uskutoční v pondelok 17. februára o 14.15 h za účasti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho a predstaviteľov Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku v areáli autokempingu Krym, vodná stavba Veľká Domaša. Miesto stretnutia a začatia odstraňovania nelegálnych objektov bude v areáli autokempingu Krym, kde je možnosť parkovania. Oddelenie komunikácie ÚPVII prosí účasť potvrdiť na email tlacove@vicepremier.gov.sk a na hovorca@svp.sk. TASR o tom dnes informovali z oddelenia komunikácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu