Košice: Na 1. ročníku Festivalu amatérskych divadiel sa prezentuje osem súborov

14. februára 2020 17:24
Košice 14. februára (TASR) - Rôznorodé žánre a pestrú paletu divadelných hier ponúka prvý ročník Festivalu amatérskych divadiel, ktorý sa v piatok začal v Košiciach. Počas troch dní až do nedele (16. 2.) sa v Kulturparku predstavia amatérske divadlá z košických výmenníkov, Raslavíc a Trebišova. Festival mal v minulom roku svoj nultý ročník a aj tento rok podľa organizátorov dáva priestor ochotníkom a začínajúcim divadlám, ktoré chcú ukázať svoj talent a nadanie. "Hlavnú líniu bude tvoriť osem predstavení počas troch dní v budove Alfa v Kulturparku. Priestor sme dali neprofesionálnym divadlám skúšajúcim vo Výmenníku Brigádnická. Zostavu doplní divadelný súbor z Trebišova, ochotnícky súbor z Raslavíc, sociálne divadlo Hopi Hope, Divadlo Actor Košice a združenie špeciálnych pedagógov, ktorí svoj voľný čas venujú divadlu," priblížil projektový manažér Matúš Binc. Festival obohatí aj odborná diskusia o hre a rozvoji nadobudnutých zručností ochotníkov v divadelnej tvorbe. Pozvanie na otvorený dialóg a konzultácie prijali nezávislí hodnotitelia Michal Iľkanin z filmu Loli paradička a herec Štátneho divadla Košice Peter Cibula. Diskusie sa uskutočnia 15 minút po predstavení a sú na ne pozvaní aj samotní diváci, ktorí sa chcú dozvedieť viac o samotných hercoch a hrách. Festival začalo predstavenie raslavického divadla Na skok s historicky prvým naštudovaním hry Júliusa Barč-Ivana Matka. Súčasťou piatkového programu je Divadlo G Trebišov s absurdnou drámou Kengura japonského autora Becujaku Minorua. Ďalšie dni sa predstavia košické súbory, v sobotu to budú Divadlo z Krabice, Divadlo nad vecou a Divadlo Per Absurdus, a v nedeľu sociálne divadlo Hopi Hope, Divadlo Actor Košice a Košické otvorené divadlo. hol mac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu