Vyjadrenie: Účastníci medzinárodnej konferencie o penzijných reformách:...

13. februára 2020 18:08
Vyjadrenie: Účastníci medzinárodnej konferencie o penzijných reformách: 2. dôchodkové piliere klesajú na popularite Bratislava 13. februára (TASR) - V Bratislave sa v štvrtok (13. 2. ), uskutočnila medzinárodná konferencia Dôchodky v 21. storočí - 2. piliere a ďalšie otázky pod záštitou Úradu vlády SR. Na konferencii v kongresovom centre hotela Crowne Plaza vystúpili ekonómovia aj bývalí členovia vlád zo Slovenska, Spojeného kráľovstva, Talianska, Poľska, Maďarska, Lotyšska aj Českej republiky. Podujatie otvoril vedúci Úradu vlády SR Matúš Šutaj-Eštok. Vo svojom prejave zdôraznil, že dôchodková politika patrí medzi najťažšie témy verejnej politiky: "Táto téma si vyžaduje starostlivé zvažovanie faktorov sociálnej spravodlivosti, ako aj analytických úsudkov modernej ekonomickej vedy." Ako dodal, v tejto súvislosti je potrebné počúvať predovšetkým skutočných expertov a varoval pred reformami vedenými najmä ideologickými pohnútkami. Účastníci sa v úvodných fázach konferencie venovali zhodnoteniu moderných nástrojov ekonomickej vedy, využiteľných v ekonomike dôchodkov, akými sú napríklad techniky generačných účtov či mikrosimulačné modely. Britský ekonóm Martin Weale, bývalý člen menového výboru Bank of England, podčiarkol, že samotná ekonomická veda má dnes dostatok analytických nástrojov. "Problém je politika," povedal, "v mnohých krajinách politici zasahujú do dôchodkového systému bez ohľadu na ekonomické analýzy. V podobnom duchu sa vyjadrila aj profesorka Elsa Fornerová z Turínskej univerzity, bývalá talianska ministerka práce a sociálnych vecí: "Politici majú na jednej strane nereálne očakávania, napríklad vzhľadom na ochotu občanov stať sa aktívnymi sporiteľmi či investormi, na druhej strane do dôchodkových systémov zasahujú príliš často a neodborne." V druhej časti konferencie sa účastníci sústredili na otázku budúcnosti 2. pilierov v strednej a východnej Európe. Rečníci diskusného panelu konštatovali, že po tom, ako 2. pilier zrušilo Poľsko a Maďarsko, teda krajiny, ktoré ho kedysi ako prvé v regióne zavádzali, sa k podobnému kroku verejne odhodláva aj estónska vláda. "Kapitalizačné schémy môžu mať zmysel, ale treba si uvedomiť, že majú v skutočnosti veľké reálne obmedzenia," povedal Nicholas Barr z Londýnskej ekonomickej školy. "Často ani profesionálni ekonómovia nevenujú toľko pozornosti svojim investíciám, koľko predpokladajú u typického sporiteľa. "Dodal, že náklady kapitalizačných schém sú oveľa vyššie, ako si to budúci dôchodcovia predstavujú, čo prispieva k nepríjemným prekvapeniam pri samotných výplatách dôchodkov. Účastníci napriek kritike niektorých aspektov zavádzania 2. pilierov varovali aj pred ich neuváženými demontážami, osobitne v prípade, ak k zrušeniu kapitalizačných fondov vedú len krátkodobé rozpočtové ciele. "Druhé piliere rozhodne boli zavádzané s podporou mnohých falošných argumentov, to ale neznamená, že ich kritici vždy postupujú racionálne, často naopak," poznamenal András Simonovits, ekonóm z Maďarskej akadémie vied. Úrad vlády SR bude v budúcnosti podporovať organizáciu medzinárodných fór a diskusií aj na iné odborné témy - považuje ich za prínos pri tvorbe či zmenách verejných politík v Slovenskej republike. TASR o tom informovala Tatiana Kmecová z tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. ghm
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu