Oznámenie: Organizačný a rokovací poriadok - súťaž o EHMK v SR na rok 2026

13. februára 2020 17:34
Bratislava, 13. februára (TASR) - Ministerstvo kultúry SR včera na svojej webovej stránke zverejnilo Organizačný a rokovací poriadok, ktorý definuje pravidlá súťaže o udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike na rok 2026 (EHMK - SR 2026). Rezort kultúry tak naplnil podmienku stanovenú vo Výzve na predkladanie prihlášok do akcie EHMK - SR 2026, že Organizačný a rokovací poriadok bude k dispozícii najneskôr 14. februára 2020. Organizačný a rokovací poriadok definuje presné pravidlá súťaže, najmä zloženie, členstvo a činnosť 12-člennej skupiny nezávislých odborníkov, ktorá bude zriadená na účel výberu Európskeho hlavného mesta kultúry v Slovenskej republike na rok 2026. Skupina nezávislých odborníkov bude zohrávať kľúčovú úlohu v dvoch fázach výberu, tzn. v rámci predbežného výberu a konečného výberu. Predbežný výber sa v zmysle konzultácie s Európskou komisiou uskutoční v januári 2021 a konečný výber je naplánovaný v rozpätí mesiacov september až november 2021. Organizačný a rokovací poriadok, ktorý uzatvára rad dokumentov k dispozícii na webovom sídle Ministerstva kultúry SR v súvislosti s vyššie zmienenou Výzvou, má kľúčový význam z hľadiska ozrejmenia celého procesu výberu, ktorý vyvrcholí najneskôr v decembri 2021. V decembri 2021 bude známy víťaz akcie Európske hlavné mesto kultúry - Slovenská republika 2026. Držiteľ titulu Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike na rok 2026 prevezme štafetu po Košiciach, ktoré boli historicky prvým hostiteľom tohto prestížneho titulu v Slovenskej republike v roku 2013 TASR o tom informoval Peter Mäsiar z kancelárie ministerky kultúry SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. ghm
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu