Oznámenie: MH SR spustilo prieskum o rodinných podnikoch, ich potenciáli...

12. februára 2020 14:05
Oznámenie: MH SR spustilo prieskum o rodinných podnikoch, ich potenciáli a potrebných zmenách Bratislava 12. februára (TASR) - Predstavitelia rodinných podnikov majú príležitosť vyjadriť sa k podnikateľskému prostrediu a pomôcť identifikovať potrebné legislatívne zmeny pre túto oblasť podnikania. Svoj názor môžu prezentovať prostredníctvom anonymného on-line prieskumu, ktorý realizuje Ministerstvo hospodárstva SR spolu s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM) a spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. Dotazník sa nachádza na https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_9oBV3XgRFlt8jsx. V prieskume sú otázky zamerané aj na oblasť daní, odvodov, zamestnávania a odovzdania podniku ďalšej generácii. Vyplniť ho je potrebné do 28. 02. 2020. Rezort hospodárstva verí, že sa do prieskumu zapojí čo najviac zástupcov rodinných podnikov, aby jeho výsledky boli čo najobjektívnejšie a najrelevantnejšie. Za rodinný podnik sa pre potreby prieskumu považuje obchodná spoločnosť alebo družstvo, ak nadpolovičnú väčšinu majetkových a rozhodovacích práv majú aspoň dvaja rodinní príslušníci, pričom aspoň jeden z nich je formálne zapojený v riadení spoločnosti. Prieskum je súčasťou projektu z Programu na podporu štrukturálnych reforiem Európskej únie (SRSP), v rámci ktorého Slovensko požiadalo Európsku komisiu o asistenciu v téme podpory rodinného podnikania. Výsledkom tejto spolupráce by malo byť získanie presných štatistík a príprava odporúčaní pre Slovensko, najmä v kontexte nadchádzajúcej generačnej výmeny vo vlastníctve a vedení rodinných podnikov. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva hospodárstva SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu