BROZ: Ochrana existujúcich mokradí a vytváranie nových je ešte viac kľúčovejšie

31. januára 2020 14:49
Bratislava 31. januára (TASR) - Ochrana existujúcich mokradí a vytváranie nových je ešte kľúčovejšie ako v minulosti. Pri príležitosti Svetového dňa mokradí (2. februára) to uviedlo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ). Upozornilo, že ekosystémy musia byť stabilné, fungujúce a zdravé. "Mokrade zlepšujú klimatické pomery v krajine podobne ako lesy. Znižujú riziko vzniku povodní a súčasne bránia šíreniu lesných požiarov. V horúcich dňoch sa voda z mokradí intenzívne odparuje a ochladzuje svoje okolie," uviedlo BROZ. V súvislosti s klimatickou zmenou sú podľa ochranárov funkčné mokrade jednou z najvýkonnejších zložiek ekosystému. "Ich schopnosť viazať oxid uhličitý z atmosféry je unikátna. Dobre fungujúca mokraď, napríklad v porovnaní s už i tak efektívnym lužným lesom, absorbuje dokonca viac ton oxidu uhličitého na hektár," vysvetlili. Mokrade sú v boji s klimatickou zmenou podľa nich jednou z najdôležitejších zložiek zemského povrchu, a preto ich je potrebné v budúcnosti nielen chrániť, ale ich aj aktívne obnovovať. "Mokrade sa vyznačujú aj nesmiernou rozmanitosťou života. Sú domovom rastlín a živočíchov, ktoré nikde inde nenájdeme. V slovenských mokradiach žije až vyše tisíc druhov chrobákov, desiatky druhov rýb, plazov a obojživelníkov. Sú na ne potravne alebo hniezdením viazané mnohé druhy vtákov a neodmysliteľne k nim patria aj charakteristické druhy cicavcov. Bez vody neprežije žiaden živočích, rastlina a ani človek," vysvetlilo BROZ. Upozornilo zároveň, že vo svete stále prevažuje ubúdanie mokradí nad opačným trendom, a to napriek snahám ochranárov a medzinárodných dohovorov. Voda, ktorú tieto biotopy ukrývajú, sa podľa BROZ totiž stáva nežiaducim faktorom na miestach, ktoré človek potrebuje stavebne alebo poľnohospodársky rozvíjať. "Každý deň sa nájde množstvo dôvodov, prečo konkrétne mokrade musia ustúpiť "rozvoju". Takéto konanie nie je domyslené do dôsledkov a navyše je veľmi nebezpečné, pretože nakoniec môžeme vodu úplne stratiť," tvrdia ochranári. Ochranárom z BROZ sa doteraz podarilo sprietočniť, respektíve iným spôsobom zrevitalizovať 75 kilometrov riečnych ramien a obnoviť 2400 hektárov mokradí. Ďalšie aktivity, ktoré pomôžu mokradiam, hlavne v dunajských luhoch, podľa združenia pokračujú. gru jur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu