J. Viskupič: S ÚMS sa zhodujeme v otázke reformy verejnej samosprávy

28. januára 2020 16:49
Trnava 28. januára (TASR) - Združenie samosprávnych krajov SK8 víta aktivitu Únie miest Slovenska (ÚMS), ktorá v utorok predstavila svoj koncept dokončenia reformy verejnej správy. Kraje sú podľa predsedu SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča pripravené na ďalšiu odbornú, argumentmi podloženú diskusiu o úprave prerozdelenia kompetencií vo verejnej správe. "Vítame diskusiu o dokončení reformy, do ktorej prispela ÚMS. Stav, v ktorom sa nachádzame, mal byť len dočasný a je nevyhovujúci predovšetkým z pohľadu občana, ktorý často nevie, čo na ktorom úrade môže vybaviť. Som rád, že môžem konštatovať veľkú mieru zhody s ÚMS na potrebe dokončenia decentralizácie," konštatoval Viskupič. V tejto súvislosti SK8 predstaví 12. marca v Košiciach vlastný koncepčný dokument, ktorý zadefinuje pohľad samosprávnych krajov na budúcnosť fungovania verejnej správy a samosprávy. "Bude naším príspevkom do diskusie o dokončení decentralizácie a reformy územnej samosprávy, s ktorým mienime osloviť aj politické strany, a predovšetkým vstúpiť do formovania nového programového vyhlásenia vlády," dodal predseda SK8. K obsahu dokumentu uviedol, že "krajom by mali byť posilnené kompetencie a zvýšená fiškálna nezávislosť. Len silné kraje dokážu komplexne a efektívne rozvíjať územie s citom pre nadobecný charakter tých služieb, ktoré si to vyžadujú, napríklad cesty 2. a 3. triedy, stredné školstvo, sociálna starostlivosť, cestovný ruch či životné prostredie. Navyše, sme presvedčení, že silná miestna a regionálna samospráva, s priamym mandátom od občanov, je vhodným nositeľom väčšiny kompetencií, ktorými dnes disponuje miestna štátna správa". don mia
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu