Vyjadrenie: ISA ÚV SR: Spolupráca medzi akademickým a privátnym sektorom...

23. januára 2020 15:16
Vyjadrenie: ISA ÚV SR: Spolupráca medzi akademickým a privátnym sektorom: Efektívna cesta k inováciám? Bratislava 23. januára (TASR) - To je základná otázka, ktorú si kladú autorky rovnomennej štúdie, Natália Cedzová a Veronika Rybanská, analytičky Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády (ÚV) SR. Na včerajšom workshope v priestoroch úradu túto štúdiu prezentovali za prítomnosti kolegov z analytických jednotiek Ministerstva obrany SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva životného prostredia SR a Finančnej správy. Štúdia podrobne analyzuje spoluprácu medzi akademickým a súkromným sektorom. Bola vypracovaná dôslednou kvantitatívnou analýzou rozhovorov jej autoriek s predstaviteľmi vedeckých parkov, univerzít a ďalších podporných inštitúcií. Jej súčasťou sú zaujímavé dáta v prehľadných tabuľkách, ako napríklad verejné výdavky na výskum a vývoj v SR od roku 2010 do roku 2017 (percento HDP v danom roku) v porovnaní s priemerom EÚ, podnikové výdavky na výskum a vývoj (percento HDP v danom roku) v porovnaní s EÚ a ďalšie. Autorky štúdie konštatujú, že síce v SR je priaznivá legislatíva, ako aj podpora spolupráce medzi akademickým a súkromným sektorom prostredníctvom rozsiahlej investície do vybudovania univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, avšak podľa European Innovation Scoreboard (2018) je SR len miernym inovátorom, mnoho potenciálnych inovátorov zo súkromného sektora sa rozhoduje pre zakladanie svojich podnikov v zahraničí, pričom akademická obec stagnuje v kvalite svojho výskumu a výučby a pokračuje odliv mozgov. Štúdia o spolupráci medzi akademickým a súkromným sektorom prináša niekoľko odporúčaní na zlepšenie fungovania vedeckých parkov a inštitúcií v SR, ako aj na zvýšenie podpory inovačného prostredia v našej krajine, ako napríklad: 1. Efektívne prerozdelenie európskych fondov medzi viac agentúr Ministerstva školstva, na maximalizáciu ich čerpania a využitia. Rovnako vytvorenie novej, centrálnej inštitúcie, ktorá bude mať za úlohu dohľad nad efektívnym čerpaním týchto prostriedkov. 2. Umožnenie pre vedecké parky a výskumné centrá vykonávať doplnkovú hospodársku činnosť do výšky 20% ročnej kapacity. 3. Úprava legislatívy týkajúcej sa duševného vlastníctva. Okrem bohatej diskusie sa k štúdii počas workshopu vyjadrili aj recenzenti, ktorí ocenili prístup k téme a jej hĺbkové spracovanie. Štúdiu, ktorá je zverejnená na: https://www.vlada.gov.sk/data/files/7724_spolupraca-medzi-akademickym-a-privatnym-sektorom.pdf, posúdi aj odborno-metodologická komisia, ktorá posudzuje kvalitu všetkých výstupov analytických jednotiek. TASR o tom informoval Úrad vlády SR - Inštitút pre stratégie a analýzy ÚV SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lef
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu