Sobrance: Zmenou územného plánu dáva mesto zelenú individuálnej bytovej výstavbe

14. januára 2020 15:30
Sobrance 14. januára (TASR) - Rozvoj individuálnej bytovej výstavby (IBV) má umožniť štvrtá zmena územného plánu (ÚP) mesta Sobrance, ktorú mestskí poslanci odobrili na svojom decembrovom zasadnutí. Zásadným rozdielom oproti pôvodnému dokumentu je tiež umiestnenie kompostoviska, ktoré má samospráva v úmysle vybudovať. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Pavol Džurina. "Zmenu sme urobili jednak na podnet podnikateľov, ktorí pôsobia tu v Sobranciach, ale aj na podnet súkromnej osoby vlastniacej pozemky v meste smerom na Tibavu po ľavej strane. Zmena územného plánu mesta rieši to, aby na týchto pozemkoch mohli v budúcnosti vyrásť nové rodinné domy. Vytvorili sme podmienky na individuálnu bytovú výstavbu," uviedol Džurina. Ako vyplýva z prijatého dokumentu, územie, na ktorom majú v budúcnosti vyrásť rodinné domy, je označené ako "lokalita Východ". ÚP v tejto súvislosti priniesol podmienku maximálne dvoch nadzemných podlaží a podkrovia pre novovznikajúcu IBV. Na druhej strane, na území rodinných a bytových domov povoľuje vznik komerčných prevádzok, avšak pod podmienkou ich zlučiteľnosti s funkciou bývania s dôrazom na ich bezhlučnosť a bezzápachovosť. Výraznejšou je tiež zmena umiestnenia kompostoviska. "V územnom pláne sme mali kompostovisko riešené v mestskej časti Komárovce s tým, že bolo navrhnuté na pozemkoch, ktoré nepatria mestu," vysvetlil Džurina s tým, že keďže má samospráva záujem uchádzať sa o financovanie projektu zo zdrojov Európskej únie alebo Envirofondu, umiestnenie stavby na pozemku vo vlastníctve mesta je nevyhnutnou podmienkou takéhoto postupu. Sobranská samospráva sa tiež štvrtou zmenou svojho ÚP rozhodla rozšíriť evidenciu pamätihodností mesta o dve položky. Sú nimi základy stredovekého gotického Kostola sv. Juraja na parkovisku pri supermarkete a sekundárny hrob grófky Irmy Sztáray a jej príbuzných na cintoríne, spolu s historickou náhrobnou sochou z kararského mramoru. dur tur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu