Vyjadrenie: M. Hlivák: Stále je čas na prípravu novej, transparentnej súťaže ...

13. januára 2020 14:42
Vyjadrenie: M. Hlivák: Stále je čas na prípravu novej, transparentnej súťaže na mýtny systém Bratislava 13. januára (TASR) - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "úrad") Miroslav Hlivák považuje za kľúčové, aby sa štát zameral na prípravu novej, čestnej a transparentnej súťaže na mýtny systém. " Štrajk autodopravcov vnímam aj ako následok prístupu k nakladaniu s verejnými zdrojmi v minulosti. Už som uviedol, že k situácii z minulosti sa mi vyjadruje ťažko, keďže celá súťaž sa udiala dávno pred mojim nástupom a na úrade už nepracujú zamestnanci, ktorí vtedy dokumenty posudzovali. Ja však môžem ovplyvniť súčasný stav a preto považujem za zodpovedné upozorniť na skutočnosť, že stále je čas na prípravu čestnej a transparentnej verejnej súťaže na mýtny systém. Úrad je pripravený v tejto veci poskytnúť metodické usmernenie, posúdiť súťažné podklady pred vyhlásením súťaže, sme pripravení urobiť maximum pre verejný záujem v rámci našich kompetencií. V tejto veci už úrad komunikoval s vyhlasovateľom súťaže- Národnou diaľničnou spoločnosťou." vyhlásil predseda úradu Miroslav Hlivák. Miroslav Hlivák tiež pripomenul, že z dohľadaných údajov na úrade vyplýva, že v minulosti úrad vo veci " mýtneho tendra" posudzoval iba podané námietky proti konkrétnym skutočnostiam v danom verejnom obstarávaní, pričom musí skonštatovať, že úrad nezačal, resp. nevykonal komplexnú kontrolu postupu verejného obstarávateľa v tejto veci. " Na základe zistených skutočností nemôžem vyvrátiť tvrdenie, že by úrad pod mojim vedením konal inak ako konal v minulosti, teda v čase, keď mal kompetenciu do danej veci zasiahnuť a posúdiť zákonnosť všetkých skutočností, teda začať kontrolu danej súťaže." uzavrel Hlivák. TASR informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. luc
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu