Vyjadrenie: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky sa prihlásila....

13. januára 2020 12:59
Vyjadrenie: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky sa prihlásila k vládnemu Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 - 2019. Bratislava 13. januára (TASR) Generálna prokuratúra Slovenskej republiky sa prihlásila k vládnemu Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 - 2019. Za týmto účelom už v auguste 2019 zriadil generálny prokurátor Slovenskej republiky Jaromír Čižnár pracovnú komisiu, ktorú tvoria prokurátori Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, zástupca Rady prokurátorov SR, člen Súdnej rady SR, zástupcovia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ako aj reprezentanti mimovládnej organizácie VIA IURIS o. z. , splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Cieľom pracovnej skupiny je podporiť také zmeny na prokuratúre, ktoré by podporili jej nezávislosť od výkonnej moci a zvýšili jej transparentnosť. Komisia na svojom novembrovom zasadnutí (12.11.2019) prerokovala zámer, ktorým by sa rozšírilo právo odporúčať kandidátov na funkciu generálneho prokurátora. Medzi ďalšie priority patria vypracovať návrh legislatívnych zmien, ktoré majú priniesť viac transparentnosti či už v disciplinárnych konaniach vo veciach prokurátorov, ako aj v procese výberových konaní na funkciu prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry. Ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny je naplánované na budúci týždeň. Generálna prokuratúra SR je presvedčená o tom, že legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú prokuratúry je potrebné pripraviť starostlivo a za účasti iných subjektov. Z tohto dôvodu Generálna prokuratúra SR pri príprave týchto návrhov vychádza zo štandardov Benátskej komisie, komparáciou so systémami iných európskych štátov, a nie politicky motivovanými poslaneckými návrhmi predkladanými v období volebnej kampane. Zároveň je potrebné uviesť, že miera verejnej kontroly sa výrazne zvýšila nástupom Jaromíra Čižnára do funkcie generálneho prokurátora SR. Prvky transparentnosti, ktoré sa zaviedli pri výberových konaniach na prokurátorov a právnych čakateľov boli inšpiráciou aj pre súdnictvo. Výberové konania sú verejné. Napríklad uchádzači o pozíciu právneho čakateľa prokuratúry, po úspešnom absolvovaní písomnej časti, absolvovali ústnu časť náhodným pridelením komisie. Uchádzač si vyžreboval komisiu, ktorá ho bude skúšať, a tak nevedel, ku ktorej komisii sa dostane a komisia tak zároveň nepoznala uchádzačov, ktorí u nej budú absolvovať pohovor. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. zub
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu