Oznámenie: Program ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera

13. januára 2020 12:40
Slávnostné prevzatie zrekonštruovaných priestorov v Centre pre deti a rodiny - CDR (bývalý detský domov) v Nitre za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera a generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mariána Valentoviča, ako aj ďalších odborníkov z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zamestnancov zariadenia. Stretnutie v CDR na Dlhej 179 v Nitre sa uskutoční v utorok 14. januára o 10.00 h. Pri tejto príležitosti budú odborníci diskutovať o dopade pomerne zásadnej zmeny v organizácii systému sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ku ktorej došlo legislatívnymi zmenami minulý rok a vzniku nových druhov zariadení - centier pre deti a rodiny z detských domovov, krízových stredísk a resocializačných stredísk. Cieľom zmien bolo zlepšenie dostupnosti odbornej pomoci dieťaťu a jeho rodine. TASR o tom dnes informovali z tlačového a komunikačného odboru MPSVR SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu