B. Bystrica: Pre klub Srdcom Bystričania je razantné zvýšenie daní neprimerané

2. decembra 2019 18:55
Banská Bystrica 2. decembra (TASR) - Návrh neúmerného zvýšenia daní v meste Banská Bystrica vychádza z kalkulovaného deficitu v rozpočte na rok 2020, ktorý však nie je reálny, a preto pre nás neakceptovateľný. Konštatoval to v pondelok Martin Turčan, predseda klubu nezávislých poslancov Srdcom Bystričania, v Mestskom zastupiteľstve Banská Bystrica, a to aj v súvislosti s aktuálnou občianskou petíciou. V stanovisku, ktoré adresoval TASR, sa uvádza, že členovia klubu sa "nebudú angažovať v jej priebehu ani ju verejne podporovať". "Názor kolegov, poslancov v našom klube, sa každým stretnutím postupne kreuje a hľadáme spoločný postup pri hlasovaní o všeobecne záväznom nariadení (VZN), ktoré má masívne upraviť dane z nehnuteľností, ale aj o VZN, ktorým je návrh rozpočtu mesta na rok 2020," zdôraznil Turčan. "Miera zvýšenia daní nie je pre nás akceptovateľná. Ak totiž mieru vykalkulovaného deficitu 2,5 milióna eur ponížime prehodnotením výdavkov, pre predstavivosť o polovicu, tak aj plánované zvýšenie daní v meste vieme znížiť percentuálne o polovicu. Je len na predkladateľovi materiálu, ako vie vecne zdôvodniť jednotlivé položky na strane výdajov mesta a ich opodstatnenosti. V zásade nie sme proti zmysluplnému zvyšovaniu daní, ale v postupných krokoch, zohľadňujúc reálne výdaje mesta na svoj chod," konštatoval Turčan. "Medziročné skokové zvýšenie daní v priemere od 40 do 100 percent považujeme za neprimerané i po rokovaní nášho klubu s primátorom, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň. Štruktúra výdavkov mesta a ich opodstatnenosť je v čase, keď mesto uvažuje o výraznom zvýšení daní, kľúčom k dohode a k riešeniu návrhu, ktorým sa majú zaoberať poslanci na rokovaní 10. decembra, najmä, ak príjmy mesta za posledné roky stúpli z 50 miliónov na aktuálnych 90 miliónov eur," reagoval Turčan. Petícia proti zámeru mesta výrazne zvýšiť dane v Banskej Bystrici odštartovala minulý týždeň. "Návrh vedenia mesta razantným spôsobom zvyšuje dane najmä za nehnuteľnosť. Napríklad za byty je to asi o 50 percent, za rodinné domy o 66 percent, za skleníky a stavby na pôdohospodársku produkciu až o 100 percent, za zastavané plochy na dvore o 43 percent. To sa nám javí ako neúmerné, dramatické a nie vhodné na túto dobu pre obyvateľov Banskej Bystrice. Máme za to, že mesto dnes disponuje historicky najvyššími príjmami za svoju existenciu," zdôvodnil predseda petičného výboru Tomáš Novanský, ktorý bol kedysi v mestskom parlamente predsedom finančnej komisie. ekc tur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu